Vireillä olevat kaavatyöt kuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavatyöt

Laadinnassa olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • kaavaluonnoskartta- ja selostus
  • kaavaehdotuskartta- ja selostus
  • kaavanlaatijan vastineet
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, Lieksan kaupungin ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan kirjeitse lähialueille.

Yleiskaavat

Yleiskaavat

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 25.2.-29.3.2021

Kuulutus, luonnos 25.2.2021

Kaavakartta, luonnos 8.2.2021

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 8.2.2021

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Liite 2: Maanomistus

Liite 3: Liikenneselvitys

Liite 4: Yhdyskuntatekninenverkosto

Liite 5: Pima-kartta

Liite 6: Viranomaisneuvottelumuistio

Liite 7: Maisemaselvitys liitteineen

Liite 8: Rakennettu kulttuuriympäristö

Liite 9: Arkeologinen inventointi

Liite 10: Luontoselvitys

Liite 11: Vastine osallistumis- ja arviointisuunnielman palautteesta

Liiteaineisto 1: Kolin matkailuvisio

Liiteaineisto 2: Mitoitusnormit, Ahmovaaran ranta-alueet

 

Linkki yleisötilaisuuksiin ilmoittautumiseen: https://www.lyyti.in/Koli_Ahmovaaran_kaavatilaisuudet

 

Kuulutus, vireilletulo 04.06.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 27.05.2020

 

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 25.2.-29.3.2021

Kuulutus, luonnos 25.2.2021

Kaavakartta, luonnos 10.12.2020

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 10.12.2020

 

Kuulutus, vireilletulo 04.06.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 27.05.2020

 

Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 17.12.2020-25.1.2021

Kuulutus, luonnos 17.12.2020

Kaavakartta, luonnos 10.12.2020

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 10.12.2020

 

Ennakkotiedote kaavan vireilletulosta

Nähtävillä 15.10.-6.11.2020

Kuulutus vireilletulosta, 15.10.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 25.9.2020

 

Keskustaajaman osayleiskaava, Lieksan kaupunki

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 17.12.2020-25.1.2021

Kuulutus, ehdotus 17.12.2020

Kaavakartta A, ehdotus 10.12.2020

Kaavakartta B, ehdotus 10.12.2020

Merkinnät ja määräykset, ehdotus 10.12.2020

Kaavaselostus, ehdotus 10.12.2020

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Maanomistuskartta

Liite 3: Pesimälinnustoselvitys

Liite 4: Kunnallistekniset verkostot

Liite 5: PIMA-kartta

Liite 6: Muistio viranomaisneuvottelusta 5.10.2020

Liite 7: Maisemakuvakartat

Liite 8: Kaavakartalla esitetyt kulttuuriympäristön kohteet

Liite 9: Arkeologinen inventointi (täydennetty)

Liite: 10 Luontoselvityksen kartta

Liite 10B: P-K:n ELY-keskuksen lausunto luontoselvityksen liito-oravahavaintoon liittyen

Liite 11: Luonnosvaiheen kaavapalaute ja vastineet niihin

Erillisselvitykset

Kulttuuriympäristöselvitys, päivitetty 10.12.2020

Luontoselvitys, päivitetty 10.12.2020

Palveluverkkoselvitys, päivitetty 10.12.2020

Liikenneselvitys, päivitetty 9.12.2020

 

Keskustan osayleiskaavan maastotyöt Pankakoskella

 

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 18.6.-31.7.2020

-Selostus

-Kartta A

-Kartta B

-Karttaosa C

-Merkinnät

Liite_1_Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma_20200513.pdf

Liite_2_Maanomistus.pdf

Liite_3_Pesimälinnustoselvitys.pdf

Liite_4_Verkostot.pdf

Liite_5_PIMA_ja_ympluv_toimijat.pdf

Liite_6_Muistio_viranomaisneuvottelusta.pdf

Liite_7_Maisema.pdf

Liite_8_kartat_tark.pdf

Liite_9_Arkeologinen_inventointi.pdf

Liite_10_luontoselvityksen kartta.pdf

Liite_10B_Lausunto.pdf

Vireilletulo

 Kuulutus, vireilletulo (OAS) 8.2.2018
 OAS, 1.2.2018, päivitetty 13.5.2020

Erillisselvitykset

 Kulttuuriympäristöselvitys, LIEKSA

 Keskustaajaman luontoselvitys

 Keskustaajaman palveluverkkoselvitys

 Keskustaajaman liikenneselvitys

 

Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25

-kuulutus, vireilletulo 24.4.2020

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 19.3.2020

 

Hattusaaren rantaosayleiskaava

-kuulutus, vireilletulo 30.1.2020

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 16.1.2020

Erillisselvitykset

-Luonto- ja maisemakartoitus, Hilkka Heinonen (2013)

- Luonto- ja maisemakartoitus, liitekartat

-Linnustoselvitys, Harri Kontkanen (2016)

 

Kolin itärinteen rantaosayleiskaava

Hyväksyminen

Lieksan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 25.1.2021 § 4 hyväksymä.

Vireilletulo

- kuulutus, OAS 18.10.2018

- OAS 20.9.2018

- aluerajaus

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 20.8.-11.9.2020

-kaupunginhallitus 10.8.2020 § 206, ote pöytäkirjasta

-kuulutus, luonnos 20.8.2020

-selostus, luonnos 6.8.2020

-kaavakartta, luonnos 6.8.2020

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 22.10.-23.11.2020

Kuulutus, ehdotus 22.10.2020

Kaavakartta, ehdotus 15.10.2020

Selostus liitteineen, 15.10.2020

Erillisselvitykset

Ympäristöselvitys

Arkeologinen selvitys

 

Vuonislahden osayleiskaava

Lainvoimaisuuskuulutus, 24.11.-7.12.2020

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

-kuulutus, ehdotus 19.12.2019

-selostus liitteineen, ehdotus 28.11.2019

-osayleiskaavakartta, ehdotus 28.11.2019

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

- kuulutus
- OAS
- luonnos, kaavakartta
- luonnos, kaavaselostus

Erillisselvitykset

Vuonislahden rakennettu kulttuuriympäristö (2018)

Argeologinen inventointi

Jauhiaisen luontokartoitus

Jauhiaisen luontokartoituksen liitekartta

 

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavat