Vireillä olevat kaavatyöt kuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavatyöt

Laadinnassa olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • kaavaluonnoskartta- ja selostus
  • kaavaehdotuskartta- ja selostus
  • kaavanlaatijan vastineet
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, Lieksan kaupungin ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan kirjeitse lähialueille.

Yleiskaavat

Yleiskaavat

Hattusaaren rantaosayleiskaava

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 20.5.-18.6.2021

Kuulutus, 20.5.2021

Kaavakartta, luonnos 12.5.2021

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 12.5.2021

Erillisselvitykset

Luonto- ja maisemakartoitus, Hilkka Heinonen (2013)

 Luonto- ja maisemakartoitus, liitekartat

Linnustoselvitys, Harri Kontkanen (2016)

Liito-orava ja viitasammakkoselvitys, Sweco Oy (2020)

Koli-Ahmovaaran osayleiskaavan arkeologinen inventointi, Mikroliitti Oy (2020)

Kolin ympäristön maa- ja kiviainesselvitys, GTK (2009)

 

-kuulutus, vireilletulo 30.1.2020

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 16.1.2020

 

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 25.2.-29.3.2021

Kuulutus, luonnos 25.2.2021

Kaavakartta, luonnos 8.2.2021

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 8.2.2021

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Liite 2: Maanomistus

Liite 3: Liikenneselvitys

Liite 4: Yhdyskuntatekninenverkosto

Liite 5: Pima-kartta

Liite 6: Viranomaisneuvottelumuistio

Liite 7: Maisemaselvitys liitteineen

Liite 8: Rakennettu kulttuuriympäristö

Liite 9: Arkeologinen inventointi

Liite 10: Luontoselvitys

Liite 11: Vastine osallistumis- ja arviointisuunnielman palautteesta

Liiteaineisto 1: Kolin matkailuvisio

Liiteaineisto 2: Mitoitusnormit, Ahmovaaran ranta-alueet

 

Linkki yleisötilaisuuksiin ilmoittautumiseen: https://www.lyyti.in/Koli_Ahmovaaran_kaavatilaisuudet

Tiedote Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ ja Kolin vaikutusalueen yleiskaavan strategisen 2040+ luonnosten nähtävillä pitämisestä

 

Kuulutus, vireilletulo 04.06.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 27.05.2020

 

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 7.10.-8.11.2021

Kuulutus, ehdotus 7.10.2021

Kaavakartta, 30.8.2021

Kaavaselostus liitteineen, ehdotus 30.8.2021

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 25.2.-29.3.2021

Kuulutus, luonnos 25.2.2021

Kaavakartta, luonnos 10.12.2020

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 10.12.2020

Vireilletulo

Kuulutus, vireilletulo 04.06.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 27.05.2020

 

Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 6.5.-7.6.2021

Kuulutus, ehdotus 6.5.2021

Kaavakartta, ehdotus 18.3.2021

Kaavaselostus liitteineen (liitteet 1-3), ehdotus 18.3.2021

Kaavaselostuksen liite 4: Liikenneselvitys, Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+

Kaavvaselostuksen liite 5: Lähtötieto koonti ja suunnitteluvisio, Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+

Kaavaselostuksen liite 6: Ruunaan maankäytön ja luontomatkailun yleissuunnitelma, raportti osa 2 kehittäminen (FCG Oy 2019)

 

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 17.12.2020-25.1.2021

Kuulutus, luonnos 17.12.2020

Kaavakartta, luonnos 10.12.2020

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 10.12.2020

Erillisselvitykset

Ruunaan maankäytön ja luontomatkailun yleissuunnitelma (masterplan) osa1: Nykytila

Ruunaan maankäytön ja luontomatkailun yleissuunnitelma (masterplan) osa 2: Kehittäminen

 

Tiedote yleisötilaisuudesta

 

Ennakkotiedote kaavan vireilletulosta

Nähtävillä 15.10.-6.11.2020

Kuulutus vireilletulosta, 15.10.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 25.9.2020

 

Keskustaajaman osayleiskaava, Lieksan kaupunki

Hyväksymismenettelyssä oleva aineisto

Kaavakartta A, 10.12.2020, tarkistettu 13.5.2021

Kaavakartta B, 10.12.2020, tarkistettu 13.5.2021

Kaavaselostus, 10.12.2020, tarkistettu 13.5.2021

 

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 17.12.2020-25.1.2021

Kuulutus, ehdotus 17.12.2020

Kaavakartta A, ehdotus 10.12.2020

Kaavakartta B, ehdotus 10.12.2020

Merkinnät ja määräykset, ehdotus 10.12.2020

Kaavaselostus, ehdotus 10.12.2020

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Maanomistuskartta

Liite 3: Pesimälinnustoselvitys

Liite 4: Kunnallistekniset verkostot

Liite 5: PIMA-kartta

Liite 6: Muistio viranomaisneuvottelusta 5.10.2020

Liite 7: Maisemakuvakartat

Liite 8: Kaavakartalla esitetyt kulttuuriympäristön kohteet

Liite 9: Arkeologinen inventointi (täydennetty)

Liite: 10 Luontoselvityksen kartta

Liite 10B: P-K:n ELY-keskuksen lausunto luontoselvityksen liito-oravahavaintoon liittyen

Liite 11: Luonnosvaiheen kaavapalaute ja vastineet niihin

Erillisselvitykset

Kulttuuriympäristöselvitys, päivitetty 9.8.2021

Luontoselvitys, päivitetty 10.12.2020

Palveluverkkoselvitys, päivitetty 10.12.2020

Liikenneselvitys, päivitetty 9.12.2020

 

Keskustan osayleiskaavan maastotyöt Pankakoskella

 

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 18.6.-31.7.2020

-Selostus

-Kartta A

-Kartta B

-Karttaosa C

-Merkinnät

Liite_1_Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma_20200513.pdf

Liite_2_Maanomistus.pdf

Liite_3_Pesimälinnustoselvitys.pdf

Liite_4_Verkostot.pdf

Liite_5_PIMA_ja_ympluv_toimijat.pdf

Liite_6_Muistio_viranomaisneuvottelusta.pdf

Liite_7_Maisema.pdf

Liite_8_kartat_tark.pdf

Liite_9_Arkeologinen_inventointi.pdf

Liite_10_luontoselvityksen kartta.pdf

Liite_10B_Lausunto.pdf

Vireilletulo

 Kuulutus, vireilletulo (OAS) 8.2.2018
 OAS, 1.2.2018, päivitetty 13.5.2020

Erillisselvitykset

 Kulttuuriympäristöselvitys, LIEKSA

 Keskustaajaman luontoselvitys

 Keskustaajaman palveluverkkoselvitys

 Keskustaajaman liikenneselvitys

 

Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25

-kuulutus, vireilletulo 24.4.2020

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 19.3.2020

Asemakaavat

Asemakaavat

Kolin (15.) kaupunginosan asemakaavan laajennus, Purnulahti

Vireilletulo

Kuulutus, vireilletulo, 1.7.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä 1.7.-30.7.2021

 

Asemakaavan muutos, Sote-keskus

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 10.6-2.7.2021

Luonnos, kuulutus 10.6.2021

Kaavaluonnos 3.6.2021

Selostusluonnos ja osallistuminen- ja arviointisuunnitelma (OAS) 3.6.2021

Erillisliite 1 Asemakatu-Mönninkatu ym. liittymien yleissuunnitelma, 18.12.2021, Sweco

Erillisliite 2 Asemakatu-Mönninkatu liikenteellinen yleisuunnitelma, simulointitulokset, 7.12.2020, Sweco

 

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 23.9.-25.10.2021

Ehdotus, kuulutus 23.9.2021

Kaavaehdotus 16.9.2021

Selostusehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 16.9.2021

 

Asemakaavan muutos, Tehdastien alue

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 15.4-10.5.2021

Luonnos, kuulutus 15.4.2021

Kaavaluonnos 8.4.2021

Selostusluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 8.4.2021

 

Asemakaavan muutos ja laajennus, Mähkönsilta

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Luonnos, kuulutus 11.3.2021

Kaavaluonnos, 25.3.2021

Selostusluonnos, 25.3.2021

Rakennushistoriaselvitys, Lieksan Mähkönsilta

Rakennushistoriaselvitys-Liite

 

Tiedote yleisötilaisuudesta

 

Lieksan Mähkönsillan asemakaavamuutoksen ja laajennuksen kaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidettiin Teams-etäyhteydellä keskiviikkona 24.3.2021 klo 18.

Esittelytilaisuuden maankäytön esitys 24.3.2021

Tilaisuus myös videoitiin suorana lähetyksenä Lieksan kaupungin YouTube-kanavalle, jonne tallenne jäi myös myöhemmin katsottavaksi.

 

-vireilletulo, kuulutus 19.12.2019

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma,12.12.2019

 

Ylä-Kolintie 25, Kolin (15) kaupunginosan asemakaavan laajennus

Vireilletulo, kuulutus 5.11.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 29.10.2020

 

Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavamuutos

-luonnos, kuulutus 28.11.2019

-luonnos, kaavakartta 28.11.2019

-luonnos,kaavaselostus liitteineen 28.11.2019

 

Kevätniemen teollisuusalueen asemakaavamuutos ja -laajennus

- luonnos, kuulutus 4.12.2018

- OAS 29.12.2018

- luonnos, kaavakartta 29.12.2018

- luonnos, kaavaselostus 29.12.2018

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavat

Vaarinkallion ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, vireilletulo ja kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Nähtävillä 1.7.-30.7.2021

Kaavaluonnosaineisto

Kuulutus, 1.7.2021

Kaavaluonnos, 8.6.2021

Selostusluonnos liitteineen, 8.6.2021

Erillisselvitykset

Vaarinkallion luontoselvitys

 

Viekijärven Kaitala 15:2 ranta-asemakaava, vireilletulo ja kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Nähtävillä 1.7.30.7.2021

Kaavaluonnosaineisto

Kuulutus, 1.7.2021

Kaavaluonnos, 23.2.2021

Selostusluonnos liitteineen, 23.2.2021