Vireillä olevat kaavatyöt kuva

Navigation Menu

Vireillä olevat kaavatyöt

Laadinnassa olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • kaavaluonnoskartta- ja selostus
  • kaavaehdotuskartta- ja selostus
  • kaavanlaatijan vastineet
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, Lieksan kaupungin ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan kirjeitse lähialueille.

Yleiskaavat

Yleiskaavat

 

Ylä-Kolintie 25, Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos

Kuulutus vireilletulosta, 23.4.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 19.3.2020

 

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+

Kaava on lainvoimainen.

Koli-Ahmovaara 2040+, lainvoimaisuuskuulutus.

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ osittainen voimaan asettaminen

Osayleiskaavasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on ratkaisussaan 14.2.2023 hylännyt valituksen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden 14.2.2023 antamasta päätöksestä 420/2023 ei ole haettu valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 21.3.2022 § 105

Liite 1. Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ alueet ja merkinnät, joita ei aseteta voimaan

Kuulutus Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ osittaisesta voimaan asettamisesta

Hyväksymismenettely

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 31.1.2022 § 8

Kaavakartta, hyväksytty KV 31.1.2022 § 8

Kaavaselostus liitteineen, hyväksytty KV 31.1.2022 § 8

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Maanomistuskartta

Liite 3: Liikenneselvitys

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 5: PIMA-kohteet

Liite 6: Viranomaisneuvottelun muistio

Liite 7: Maisemaselvitys liitteineen

Liite 7B: Näkyvyysanalyysi

Liite 8: Rakennettu kulttuuriympäristö, täydennetty selvitys

Liite 9: Arkeologinen inventointi

Liite 10: Luontoselvitys, täydennetty 7.10.2021

Liite 10B: Natura-arvioinnin tarveharkinta

Liite 11: OAS palaute ja vastineet

Liite 12: Luonnosvaiheen kuuleminen ja vastineet

Liite 13: Ehdotusvaiheen kuulemisen vastineet

Asemakaavat

Asemakaavat

Kaava on lainvoimainen
Lainvoimaisuuskuulutus, 23.1.2024
Lainvoimasuustodistus,
22.1.2024

Asemakaavan muutos ja laajennus, Lieksanjoen silta (kt73)

Kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2023 § 105

Hyväksymispöytäkirja

Hyväksytty kaavakartta, 30.11.2023

Hyväksytty kaavaselostus liitteineen, 30.11.2023

Kaavehdotusaineisto liitteineen

Kuulutus, ehdotus 26.10.2023

Kaavaehdotuskartta, 19.10.2023

Kaavaselostusehdotus liitteineen, 19.10.2023

Erillisliitteet

Lieksanjoen sillan tiesuunnitelman luontoselvitys (Afry Finland Oy, 5.7.2023).

Lieksanjoen silta (kantatie 73), lepakkoselvitys (Ramboll, 18.7.2023).

Kt 73 välillä Braheantie-Timitrantie Tiesuunnitelma, suunnitelmakartta.

Kt 73 parantaminen välillä Braheantie-Timitrantie, Lieksa, tieliikenteen melumallinnus (Afry Finland Oy, 2.11.2022).

Kt 73 Siltakadun liittymä, Lieksa, Liikenteellinen selvitys (Afry Finland Oy, 2022).

Kt 73 parantaminen välillä Braheantie-Timitrantie, Lieksa (Afry Finland Oy, Esiselvitys 2021).

Lieksan palveluverkkoselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy 10.12.2020).

Lieksan liikenneselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy 10.12.2020).

Lieksan luontoselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy 28.11.2018).

Lieksan arkeologinen selvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Mikroliitti Oy 2019).

Kaavaluonnosaineisto

Nähtävillä 26.1.-17.2.2023

Luonnos, kuulutus 26.1.2023

Kaavaluonnoskartta, 19.1.2023

Kaavaselostusluonnos liitteineen, 19.1.2023

Erillisliitteet

Lieksanjoen sillan tiesuunnitelman luontoselvitys (Afry Finland Oy, 2022).
Kt 73 parantaminen välillä Braheantie-Timitrantie, Lieksa, tieliikenteen melumallinnus (Afry Finland Oy, 2022).
Kt 73 Siltakadun liittymä, Lieksa, Liikenteellinen selvitys (Afry Finland Oy, 2022).
Kt 73 parantaminen välillä Braheantie-Timitrantie, Lieksa (Afry Finland Oy, Esiselvitys 2021).
Lieksan palveluverkkoselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy, 10.12.2020, tarkistettu 21.2.2021).
Lieksan liikenneselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy, 19.2.2021).
Lieksan luontoselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy, 28.11.2018).
Lieksan arkeologinen selvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Mikroliitti Oy 2019).

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Nähtävillä 19.5.-10.6.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kuulutus 19.5.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 19.5.2022

 

Ylä-Kolintie 25, Kolin (15) kaupunginosan asemakaavan laajennus

 

Vireilletulo, kuulutus 5.11.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 29.10.2020

Ranta-asemakaavat