Vireillä olevat kaavatyöt kuva

Navigation Menu

Vireillä olevat kaavatyöt

Laadinnassa olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • kaavaluonnoskartta- ja selostus
  • kaavaehdotuskartta- ja selostus
  • kaavanlaatijan vastineet
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, Lieksan kaupungin ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan kirjeitse lähialueille.

Yleiskaavat

Yleiskaavat

Hattusaaren rantaosayleiskaava

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 20.5.-18.6.2021

Kuulutus, 20.5.2021

Kaavakartta, luonnos 12.5.2021

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 12.5.2021

Erillisselvitykset

Luonto- ja maisemakartoitus, Hilkka Heinonen (2013)

 Luonto- ja maisemakartoitus, liitekartat

Linnustoselvitys, Harri Kontkanen (2016)

Liito-orava ja viitasammakkoselvitys, Sweco Oy (2020)

Koli-Ahmovaaran osayleiskaavan arkeologinen inventointi, Mikroliitti Oy (2020)

Kolin ympäristön maa- ja kiviainesselvitys, GTK (2009)

 

-kuulutus, vireilletulo 30.1.2020

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 16.1.2020

 

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+

 

Ehdotusvaiheen yleisötilaisuus Luontokeskus Ukossa (Ylä-Kolintie 39, Koli) 10.11.2021 klo 17.30.

Mahdollisuus osallistua myös etänä, Teams-linkki osallistumiseen.

 

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 21.10.-22.11.2021

Kuulutus, ehdotus 21.10.2021

Kaavakartta, ehdotus 14.10.2021

Kaavaselostus liitteineen, ehdotus 14.10.2021

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Maanomistuskartta

Liite 3: Liikenneselvitys

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 5: PIMA-kohteet

Liite 6: Viranomaisneuvottelun muistio

Liite 7: Maisemaselvitys liitteineen

Liite 7B: Näkyvyysanalyysi

Liite 8: Rakennettu kulttuuriympäristö, täydennetty selvitys

Liite 9: Arkeologinen inventointi

Liite 10: Luontoselvitys, täydennetty 7.10.2021

Liite 10B: Natura-arvioinnin tarveharkinta

Liite 11: OAS palaute ja vastineet

Liite 12: Luonnosvaiheen kuuleminen ja vastineet

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 25.2.-29.3.2021

Kuulutus, luonnos 25.2.2021

Kaavakartta, luonnos 8.2.2021

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 8.2.2021

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Liite 2: Maanomistus

Liite 3: Liikenneselvitys

Liite 4: Yhdyskuntatekninenverkosto

Liite 5: Pima-kartta

Liite 6: Viranomaisneuvottelumuistio

Liite 7: Maisemaselvitys liitteineen

Liite 8: Rakennettu kulttuuriympäristö

Liite 9: Arkeologinen inventointi

Liite 10: Luontoselvitys

Liite 11: Vastine osallistumis- ja arviointisuunnielman palautteesta

Liiteaineisto 1: Kolin matkailuvisio

Liiteaineisto 2: Mitoitusnormit, Ahmovaaran ranta-alueet

 

Linkki luonnosvaiheen yleisötilaisuuksiin ilmoittautumiseen: https://www.lyyti.in/Koli_Ahmovaaran_kaavatilaisuudet

Tiedote Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ ja Kolin vaikutusalueen yleiskaavan strategisen 2040+ luonnosten nähtävillä pitämisestä

 

Kuulutus, vireilletulo 04.06.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 27.05.2020

 

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+

Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan 2040+ hyväksyminen, KV 20.12.2021 § 151.

Kaavakartta, hyväksymisvaihe 19.11.2021

Kaavaselostus liitteineen, hyväksyminen  19.11.2021

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 7.10.-8.11.2021

Kuulutus, ehdotus 7.10.2021

Kaavakartta, 30.8.2021

Kaavaselostus liitteineen, ehdotus 30.8.2021

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 25.2.-29.3.2021

Kuulutus, luonnos 25.2.2021

Kaavakartta, luonnos 10.12.2020

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 10.12.2020

Vireilletulo

Kuulutus, vireilletulo 04.06.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 27.05.2020

 

Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+

Lieksan kaupunginvaltuuston 21.6.2021 § 187 hyväksymä

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 6.5.-7.6.2021

Kuulutus, ehdotus 6.5.2021

Kaavakartta, ehdotus 18.3.2021

Kaavaselostus liitteineen (liitteet 1-3), ehdotus 18.3.2021

Kaavaselostuksen liite 4: Liikenneselvitys, Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+

Kaavvaselostuksen liite 5: Lähtötieto koonti ja suunnitteluvisio, Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+

Kaavaselostuksen liite 6: Ruunaan maankäytön ja luontomatkailun yleissuunnitelma, raportti osa 2 kehittäminen (FCG Oy 2019)

 

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 17.12.2020-25.1.2021

Kuulutus, luonnos 17.12.2020

Kaavakartta, luonnos 10.12.2020

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 10.12.2020

Erillisselvitykset

Ruunaan maankäytön ja luontomatkailun yleissuunnitelma (masterplan) osa1: Nykytila

Ruunaan maankäytön ja luontomatkailun yleissuunnitelma (masterplan) osa 2: Kehittäminen

 

Ennakkotiedote kaavan vireilletulosta

 

Nähtävillä 15.10.-6.11.2020

Kuulutus vireilletulosta, 15.10.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 25.9.2020

Asemakaavat

Asemakaavat

Asemakaavan muutos ja laajennus, Kevätniemen teollisuusalue

Kevätniemen teollisuusalueen asemakaavan hyväksyminen, KV 20.12.2021 § 150.

Kaavakartta, hyväksymisvaihe 28.10.2021

Kaavaselostus liitteineen, hyväksymisvaihe 28.10.2021, päivitetty 9.12.2021

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 4.11.-6.12.2021

Ehdotus, kuulutus 4.11.2021

Kaavaehdotuskartta 28.10.2021

Kaavaselostus liitteineen 28.10.2021

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

- luonnos, kuulutus 4.12.2018

- OAS 29.12.2018

- luonnos, kaavakartta 29.12.2018

- luonnos, kaavaselostus 29.12.2018

 

Kolin (15.) kaupunginosan asemakaavan laajennus, Purnulahti

Vireilletulo

Kuulutus, vireilletulo, 1.7.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä 1.7.-30.7.2021

 

Asemakaavan muutos, Sote-keskus

Sote-keskuksen asemakaavan hyväksyminen, KV 20.12.2021 § 149.

Kaavakartta hyväksymisvaihe 25.11.2021

Kaavaselostus hyväksymisvaihe liitteineen 25.11.2021

 

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 23.9.-25.10.2021

Ehdotus, kuulutus 23.9.2021

Kaavaehdotus 16.9.2021

Selostusehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 16.9.2021

 

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 10.6-2.7.2021

Luonnos, kuulutus 10.6.2021

Kaavaluonnos 3.6.2021

Selostusluonnos ja osallistuminen- ja arviointisuunnitelma (OAS) 3.6.2021

Erillisliite 1 Asemakatu-Mönninkatu ym. liittymien yleissuunnitelma, 18.12.2021, Sweco

Erillisliite 2 Asemakatu-Mönninkatu liikenteellinen yleisuunnitelma, simulointitulokset, 7.12.2020, Sweco

 

Asemakaavan muutos, Tehdastien alue

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 15.4-10.5.2021

Luonnos, kuulutus 15.4.2021

Kaavaluonnos 8.4.2021

Selostusluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 8.4.2021

 

Asemakaavan muutos ja laajennus, Mähkönsilta

Mähkönsillan asemakaavan hyväksyminen, KV 20.12,2021 § 152.

Kaavakartta, hyväksymisvaihe 14.10.2021

Kaavaselostus liitteineen, hyväksymisvaihe 14.10.2021, päivitetty 9.12.2021

 

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 21.10.-22.11.2021

Ehdotus, kuulutus 21.10.2021

Kaavaehdotus, 14.10.2021

Selostusehdotus, 14.10.2021

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Luonnos, kuulutus 11.3.2021

Kaavaluonnos, 25.3.2021

Selostusluonnos, 25.3.2021

Rakennushistoriaselvitys, Lieksan Mähkönsilta

Rakennushistoriaselvitys-Liite

 

Tiedote yleisötilaisuudesta 24.2.2021

 

Lieksan Mähkönsillan asemakaavamuutoksen ja laajennuksen kaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidettiin Teams-etäyhteydellä keskiviikkona 24.3.2021 klo 18.

Esittelytilaisuuden maankäytön esitys 24.3.2021

Tilaisuus myös videoitiin suorana lähetyksenä Lieksan kaupungin YouTube-kanavalle, jonne tallenne jäi myös myöhemmin katsottavaksi.

 

-vireilletulo, kuulutus 19.12.2019

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma,12.12.2019

 

Ylä-Kolintie 25, Kolin (15) kaupunginosan asemakaavan laajennus

Vireilletulo, kuulutus 5.11.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 29.10.2020

 

Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaavamuutos

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 9.12.2021-14.1.2022

Ehdotus, kuulutus 9.12.2021

Kaavaehdotus, 26.11.2021

Selostusehdotus, 26.11.2021

 

Kaavaluonnosvaihe liitteineen

-luonnos, kuulutus 28.11.2019

-luonnos, kaavakartta 28.11.2019

-luonnos,kaavaselostus liitteineen 28.11.2019

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavat

Ruunaan ranta-asemakaava 1

Kaavaluonnosaineisto

Nähtävillä 18.11.-13.12.2021

Kuulutus, 18.11.2021

Kaavaluonnoskartta1 (Neitikoski), 11.11.2021

Kaavaluonnoskartta 2 (Kattilakoski), 11.11.2021

Kaavaluonnoskartta 3 (Siikajärven itäosa), 11.11.2021

Kaavaluonnoksen merkinnät ja määräykset, 11.11.2021

Kaavaluonnoksen selostus, 11.11.2021

Selostuksen liiteasiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 11.11.2021

Ruunaan ranta-asemakaavan luonto- ja maisemaselvitys, Sweco 2021

 

Märäjälahden ranta-asemakaava

Vireilletulovaiheen aineisto

Nähtävillä 18.11.-13.12.2021

Kuulutus, 18.11.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 8.11.2021

Märäjälahden havainnekuva 18.11.2021

 

Vaarinkallion ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavaehdotusaineisto

Nähtävillä 9.12.2021-14.1.2022

Kuulutus, 9.12.2021

Kaavaluonnos, 4.11.2021

Selostusehdotus. 4.11.2021

 

Kaavaluonnosaineisto

Nähtävillä 1.7.-30.7.2021

Kuulutus, 1.7.2021

Kaavaluonnos, 8.6.2021

Selostusluonnos liitteineen, 8.6.2021

Erillisselvitykset

Vaarinkallion luontoselvitys, 4.9.2021

 

Viekijärven Kaitala 15:2 ranta-asemakaava

Kaavaehdotusaineisto

Nähtävillä 21.10.-22.11.2021

Kuulutus, 21.10.2021

Kaavaehdotus, 27.8.2021

Kaavaselostus liitteineen, 27.8.2021

Kaavaluonnosaineisto

Nähtävillä 1.7.30.7.2021

Kuulutus, 1.7.2021

Kaavaluonnos, 23.2.2021

Selostusluonnos liitteineen, 23.2.2021