Vireillä olevat kaavatyöt kuva

Navigation Menu

Vireillä olevat kaavatyöt

Laadinnassa olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • kaavaluonnoskartta- ja selostus
  • kaavaehdotuskartta- ja selostus
  • kaavanlaatijan vastineet
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, Lieksan kaupungin ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan kirjeitse lähialueille.

Yleiskaavat

Yleiskaavat

 

Ylä-Kolintie 25, Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos

Kuulutus vireilletulosta, 23.4.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 19.3.2020

 

Hattusaaren rantaosayleiskaava

Kaava on lainvoimainen.

Lainvoimaisuuskuulutus, 12.6.2023

Liite 1. (Hattusaaren rantaosayleiskaava alueet, jota ei asetettu voimaan päätöksessä 19.9.2022 § 293)

Lainvoimaisuustodistus, 5.6.2023

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen 18.4.2023 antamallaan päätöksellä. Tästä ei valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Rantaosayleiskaavasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 19.9.2022 § 293

Liite 1. Hattusaaren rantaosayleiskaavan alue ja merkinnät, joita ei aseteta voimaan

Kuulutus Hattusaaren rantaosayleiskaavan osittaisesta voimaan asettamisesta

Hyväksymismenettely

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.6.2022 § 54

Kaavakartta, hyväksytty KV 20.6.2022 § 54

Kaavaselostus liitteineen, hyväksytty KV 20.6.2022 § 54

Muutokset rajauksiin

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 25.3.-29.4.2022

Kuulutus 24.3.2022

Kaavakartta, ehdotus 17.3.2022

Kaavaselostus liitteineen, ehdotus 17.3.2022

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 20.5.-18.6.2021

Kuulutus, 20.5.2021

Kaavakartta, luonnos 12.5.2021

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 12.5.2021

Erillisselvitykset

Luonto- ja maisemakartoitus, Hilkka Heinonen (2013)

 Luonto- ja maisemakartoitus, liitekartat

Linnustoselvitys, Harri Kontkanen (2016)

Liito-orava ja viitasammakkoselvitys, Sweco Oy (2020)

Arkeologinen inventointi, Mikroliitti (2021)

Kolin ympäristön maa- ja kiviainesselvitys, GTK (2009)

 

-kuulutus, vireilletulo 30.1.2020

-osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 16.1.2020

 

Hattusaaren osayleiskaavan ehdotuksen esittelytilaisuus 4.5.2021 klo 17 Teams-etäyhteydellä

Osallistumislinkki esittelyyn

 

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+

Kaava on lainvoimainen.

Koli-Ahmovaara 2040+, lainvoimaisuuskuulutus.

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ osittainen voimaan asettaminen

Osayleiskaavasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on ratkaisussaan 14.2.2023 hylännyt valituksen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden 14.2.2023 antamasta päätöksestä 420/2023 ei ole haettu valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 21.3.2022 § 105

Liite 1. Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ alueet ja merkinnät, joita ei aseteta voimaan

Kuulutus Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ osittaisesta voimaan asettamisesta

Hyväksymismenettely

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 31.1.2022 § 8

Kaavakartta, hyväksytty KV 31.1.2022 § 8

Kaavaselostus liitteineen, hyväksytty KV 31.1.2022 § 8

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Maanomistuskartta

Liite 3: Liikenneselvitys

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 5: PIMA-kohteet

Liite 6: Viranomaisneuvottelun muistio

Liite 7: Maisemaselvitys liitteineen

Liite 7B: Näkyvyysanalyysi

Liite 8: Rakennettu kulttuuriympäristö, täydennetty selvitys

Liite 9: Arkeologinen inventointi

Liite 10: Luontoselvitys, täydennetty 7.10.2021

Liite 10B: Natura-arvioinnin tarveharkinta

Liite 11: OAS palaute ja vastineet

Liite 12: Luonnosvaiheen kuuleminen ja vastineet

Liite 13: Ehdotusvaiheen kuulemisen vastineet

Asemakaavat

Asemakaavat

 

Pankakoski Y-kortteli 5 asemakaavan muutos

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.8.2023 § 73

Hyväksymispöytäkirja kaupunginvaltuustossa

Kaavakartta, 3.8.2023

Kaavaselostus liitteineen, 3.8.2023

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 8.6.-10.7.2023

Ehdotuksen kuulutus, 8.6.2023

Kaavaehdotuskartta, 1.6.2023

Kaavaselostusehdotus liitteineen, 1.6.2023

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Vireilletulo ja luonnos, 6.4.2023

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma, 30.3.2023

Kaavaluonnoskartta, 30.3.2023

Kaavaselostusluonnos, 30.3.2023

 

Rantakylän teollisuusalueen asemakaavan muutos

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.8.2023 § 72

Pöytäkirjaote hyväksymisestä

Kaavakartta, 3.8.2023

Kaavaselostus liitteineen, 3.8.2023

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 8.6.-10.7.2023

Ehdotuksen kuulutus, 8.6.2023

Kaavaehdotuskartta, 8.6.2023

Kaavaselostusehdotus liitteineen, 8.6.2023

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Vireilletulo ja luonnos, kuulutus 23.3.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2023

Kaavaluonnoskartta, 16.3.2023

Kaavaselostusluonnos, 16.3.2023

 

Asemakaava, Kolin keskusta-alue

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.8.2023 § 74

Pöytäkirjaote hyväksymisestä

Kaavakartta, 3.8.2023

Kaavaselostus liitteineen, 3.8.2023

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 20.4-22.5.2023

Ehdotus, kuulutus, 20.4.2023

Kaavaehdotuskartta, 13.4.2023

Kaavaselostusehdotus liitteineen, 13.4.2023

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 27.10.-25.11.2022

Luonnos, kuulutus 27.10.2022

Kaavaluonnoskartta 20.10.2022

Kaavaselostusluonnos liitteineen 27.10.2022

 

Asemakaavan muutos ja laajennus, Lieksanjoen silta (kt73)

Kaavaluonnosaineisto

Nähtävillä 26.1.-17.2.2023

Luonnos, kuulutus 26.1.2023

Kaavaluonnoskartta, 19.1.2023

Kaavaselostusluonnos liitteineen, 19.1.2023

Erillisliitteet

Lieksanjoen sillan tiesuunnitelman luontoselvitys (Afry Finland Oy, 2022).
Kt 73 parantaminen välillä Braheantie-Timitrantie, Lieksa, tieliikenteen melumallinnus (Afry Finland Oy, 2022).
Kt 73 Siltakadun liittymä, Lieksa, Liikenteellinen selvitys (Afry Finland Oy, 2022).
Kt 73 parantaminen välillä Braheantie-Timitrantie, Lieksa (Afry Finland Oy, Esiselvitys 2021).
Lieksan palveluverkkoselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy, 10.12.2020, tarkistettu 21.2.2021).
Lieksan liikenneselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy, 19.2.2021).
Lieksan luontoselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy, 28.11.2018).
Lieksan arkeologinen selvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Mikroliitti Oy 2019).

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Nähtävillä 19.5.-10.6.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kuulutus 19.5.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 19.5.2022

 

Asemakaava, Kolin kylän asuntoalue

Kaavan lainvoimaisuus

Asemakaava on lainvoimainen.

Lainvoimaisuustodistus 11.4.2023

Kuulutus, 12.4.2023

Kaavan hyväksyminen

Hyväksymispöytäkirja kaupunginvaltuustosta, 27.2.2023 § 22

Kaavakartta, 16.2.2023

Kaavaselostus liitteineen, 16.2.2023

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 27.10.-30.11.2022

Ehdotus, kuulutus 27.10.2022

Kaavaehdotuskartta, 27.10.2022

Kaavaselostusehdotus, 27.10.2022

Kaavaluonnosaineisto liitteineen 

Nähtävillä 28.4.-20.5.2022

Luonnos, kuulutus 28.4.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 14.4.2022

Kaavaluonnoskartta 14.4.2022

Kaavaselostusluonnos liitteineen 14.4.2022

 

Kolin (15.) kaupunginosan asemakaavan laajennus, Purnulahti

Kaavan lainvoimaisuus

Kaava on lainvoimainen

Lainvoimaisuustodistus, 11.4.2023

Kuulutus, 12.4.2023

Kaavan hyväksyminen

Hyväksymispöytäkirja kaupunginvaltuustossa, 27.2.2023 § 21

Kaavakartta, 16.2.2023

Kaavaselostus liitteineen, 16.2.2023

Kaavaehdotusaineisto liitteineen

Nähtävillä 10.11.-9.12.2022

Ehdotus, kuulutus 10.11.2022

Kaavaehdotuskartta, 3.11.2022

Kaavaselostusehdotus liitteineen, 3.11.2022

Kaavaluonnosaineisto liitteineen

Nähtävillä 30.6.-12.8.2022

Luonnos, kuulutus 30.6.2022

KH:n pöytäkirja § 228 luonnoksen nähtäville asettamisesta, 20.6.2022

Kaavaluonnos, 16.6.2022

Selostusluonnos liitteineen, 16.6.2022

Erillisselvitykset

Luontoselvitys Purnulahti, 16.5.2022

Luonto- ja maisemaselvitys Koli Ahmovaara, 13.8.2021

Vireilletulo

Kuulutus, vireilletulo, 1.7.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä 1.7.-30.7.2021

 

Ylä-Kolintie 25, Kolin (15) kaupunginosan asemakaavan laajennus

Vireilletulo, kuulutus 5.11.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 29.10.2020