Laadinnassa olevat kaavat

Alla linkki laadinnassa olevien kaavojen sivuille:

Laadinnassa olevat kaavat:     

Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • kaavaluonnos
  • kaavaselostuksen luonnos
  • kaavaehdotus
  • kaavaselostus
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan lähialueille.

 

Laadinnassa olevat kaavat

Alla linkit eri kaavoihin, jotka ovat tulleet vireille.

Klikkaamalla linkkiä pääset tarkastelemaan niitä.

Asemakaavat:

Liikennealueen asemakaavamuutos, Lieksan satama

Korttelin 9 asemakaavamuutos (4. Kevätniemi)

Ranta-asemakaavat:

UPM-KYMMENE OY:N RANTA-ASEMAKAAVA HANKKEET

Kuoran ranta-asemakaava

Ohtakankaan ranta-asemakaava

Parreen ranta-asemakaava

Teppanalan ranta-asemakaava

Erillisselvitykset:

Mäntyjärven ranta-asemakaava (ehdotus 2)


Yleiskaavat:

Vuonislahden osayleiskaava

Keskustaajaman osayleiskaava, Lieksan kaupunki