Asemakaava kuva

Navigaatiovalikko

Asemakaavat

Asemakaavat

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 51 §:n mukaan kunnan on laadittava asemakaava ja pidettävä se ajan tasalla sitä mukaan kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttävät. Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö laatii asemakaavoja, jotka ohjaavat alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä.

Asemakaavoissa määritellään yksityiskohtaisesti mm. rakennuskortteleiden, katualueiden, liikennealueiden, virkistysalueiden ja erityisalueiden sijainti. Asemakaavoista ilmenee myös mitä ja kuinka paljon eri käyttötarkoituksiin varatuille alueille saa rakentaa. Asemakaavojen laatiminen tehdään paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muiden ohjaustavoitteiden edellyttämällä tavalla. Asemakaavan perusratkaisun tulee aina noudattaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan maankäytöllisiä periaatteita.