Asemakaava kuva

Navigation Menu

Asemakaavat

Asemakaavat

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 51 §:n mukaan kunnan on laadittava asemakaava ja pidettävä se ajan tasalla sitä mukaan kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttävät. Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö laatii asemakaavoja, jotka ohjaavat alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä.

Asemakaavoissa määritellään yksityiskohtaisesti mm. rakennuskortteleiden, katualueiden, liikennealueiden, virkistysalueiden ja erityisalueiden sijainti. Asemakaavoista ilmenee myös mitä ja kuinka paljon eri käyttötarkoituksiin varatuille alueille saa rakentaa. Asemakaavojen laatiminen tehdään paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muiden ohjaustavoitteiden edellyttämällä tavalla. Asemakaavan perusratkaisun tulee aina noudattaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan maankäytöllisiä periaatteita.

 

Voimassa olevia asemakaavoja

Kolin alueen asemakaavat

Kolin keskusta-alueen asemakaava, Kolin kaupunginosan (15.) laajennus

Purnulahden asemakaava, Kolin kaupunginosan (15.) laajennus

Kolin kylän asuntoalueen asemakaava, Kolin kaupunginosan (15.) laajennus

Koli Culturan asemakaava, Kolin kaupunginosan (15.) ensimmäinen asemakaava

 

Keskustan alueen asemakaavoja

Lieksanjoen silta (kt73), asemakaavan muutos ja laajennus

Rantakylän teollisuusalueen asemakaavamuutos

Pankakosken Y-korttelin 5 asemakaavamuutos

Sote-keskuksen asemakaavamuutos

Termänrannan asemakaavamuutos

Tehdastien alueen asemakaavamuutos

Lepolantie 1 ja 3 asemakaavamuutos

Mähkönsillan asemakaava

Oravatien alueen asemakaavamuutos

Vehkakankaan yritystoiminta-alueen asemakaava

Kevätniemen teollisuusalueen asemakaava

Korttelin 3 asemakaavamuutos, 2. Vehkakangas