Kuntastrategia pääkuva

Navigaatiovalikko

Kuntastrategia

Lieksan kaupungin strategia

 

Strategian päivittäminen 2022

Kaupunginvaltuusto on aloittanut strategian päivitystyön vuoden 2021 lopulla pidetyssä valtuustoseminaarissa. Kaupungin kehittäminen tehdään yhdessä lieksalaisten kanssa ja kaupunki pyytää kuntalaisilta apua päivittämiseen mm. kuntalaiskyselyiden kautta. Lisäksi strategiatyön tueksi kevään aikana on tavoitteena järjestää kuntalaisfoorumi sekä kaksi teemaseminaaria, jotka kohdistetaan erityisesti elinvoiman ja hyvinvoinnin alueiden kohderyhmille. Keväällä pidetään myös toinen valtuustoseminaari aiheesta, ja tavoitteena on, että päivitetty strategia on hyväksyttävänä kaupunginvaltuustolla touko-kesäkuussa 2022.

Keskustelutilaisuuksia järjestetään koronatilanteen ja voimassa olevien rajoitusten sallimissa rajoissa.

 

Strategiatyön 2022 eteneminen

Strategiatyön eteneminen

 

Päivitetyn strategian käsittely kaupunginhallituksessa 13.6.2022

Aineisto esityslistalla

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy strategian päivityksen, tulee strategia kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 20.6.2022.

 

Lieksan kaupungin uuden strategian painopisteet -kuntalaisinfo 31.5. klo 17.30

Lieksan kaupungin strategiaa on työstetty osallisuus- ja asukaskyselyiden sekä seutukaupunkien vetovoimatutkimuksen pohjalta kevään aikana. Kaupunginvaltuusto jatkaa strategian valmistelua valtuustoseminaarissa 24.5.2022. Uuteen strategiaan suunnitellut arvot ja menestyksen kärjet esitellään kuntalaisten keskustelutilaisuudessa tiistaina 31.5. klo 17.30 Lieksan Retkiaitalla.

Paikalla kuntastrategian esittelytilaisuudessa valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto sekä kaupunginjohtaja. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Tilaisuudessa esitelty strategialuonnos

Päivitetyn strategian esittely kaupungin Youtube-kanavalla. Julkaistu 2.6.2022 Youtubessa ja kaupungin Facebookissa.

 

Teemaseminaari yrityksille ja yhdistyksille 15.3.2022 klo 16.30 Brahea-kampuksella

Teemaseminaarissa käydään läpi kaupungin strategian päivittämisen tilanne ja työstetään strategian painopisteitä lieksalaisten yritysten ja yhdistysten näkökulmista. Ennakkoilmoittautuminen 14.3. mennessä Lieksan Kehitys Oy LieKen tapahtumakalenterin kautta.

Ensisijaisesti toivotaan osallistumista tilaisuuteen paikan päälle Brahea-kampukselle (Kuhmonkatu 30), mutta myös etäosallistuminen on mahdollista. Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja etäosallistumislinkki lähetetään ennakkoon ilmoittautuneille sähköpostitse.

 

Kaikille avoin kuntalaisfoorumi 16.3.2022 klo 17.00 Kulttuurikeskuksella

Kaupunginvaltuusto valmistelee Lieksan kaupungin strategiaa ja kaikilla lieksalaisilla on mahdollisuus osallistua kaupungin tulevaisuuden kehittämiseen Brahe-salissa pidettävässä kuntalaisfoorumissa.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ensisijaisesti toivotaan osallistumista paikan päälle Kulttuurikeskuksen Brahe-saliin (Pielisentie 9-11), mutta foorumiin on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteydellä.

 

 

Kyselyt kuntalaisille strategian päivittämisen tueksi:

  • Seutukaupunkiverkoston vetovoimatutkimus 17.1.-28.2.2022. Valtakunnallisen, 57:n seutukaupungin seurantatutkimus kuntien vetovoimasta. Edellinen tutkimus tehty 2019.
  • Osallistava asukaskysely vakituisille ja osa-aikaisille lieksalaisille 10.1.-8.2.2022 sekä kaupunkikonsernin henkilöstölle 10.-23.1.
  • Osallisuuskysely 8.-31.12.2021. Strategian lisäksi kyselyn tuloksia käytetään hyvinvointisuunnitelman tekemisen tukena.

 

 

Kaupungin strategian taustaa

Kaupungin strategia päivitetään valuustokausittain. Strategia ohjaa kaupungin toimintaa siihen kirjattujen tavoitteiden ja painopistealueiden mukaisesti. Lieksan kaupungin strategia 2030 on vahvistettu kaupunginvaltuustossa 20.6.2016, ja strategiaan liittyvä toimenpideohjelma päivitetään vuosittain.

Lieksan kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ovat: taloudellisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus, luovuus, johtajuus. Stregian painopistealueiksi on määritetty:

  • Elinvoima - Vahva talous perustuu kasvavalle yritystoiminnalle, tehokkaalle palvelutuotannolle ja toimivalle yhdyskuntarakenteelle
  • Talous ja omistajaohjaus - Kaupunkikonsernin talous pidetään tasapainossa Omistajaohjauksen suunnitelmallisuutta lisätään
  • Hyvinvointi - Elinympäristö rakennetaan hyvinvointia edistäväksi
  • Osallisuus - Lieksalainen on vastuullinen, aktiivinen ja tiedostava. Nostetaan kunnallisen päätöksenteon arvostusta