Kuntastrategia pääkuva

Navigaatiovalikko

Kuntastrategia

Lieksan kaupungin strategia

 

Kaupungin strategia päivitetään valtuustokausittain. Strategia ohjaa kaupungin toimintaa siihen kirjattujen tavoitteiden ja painopistealueiden mukaisesti.

Kaupungin arvot


Positiivisuus

Puhumme ja toimimme kannustavasti ja näemme hyvän. Yhteistyö, viestintä ja palvelu on positiivista. Viestimme Lieksasta positiivisesti rakentaen hyvää ilmapiiriä. Emme piilota mutkia matkassa vaan osaamme ottaa ne esille rakentavasti ja mietimme, miten me asian ratkaisemme.


Yhteistyö

Teemme yhteistyötä kaikissa toimissamme moneen suuntaan. Teemme yhteistyötä laajasti ja kehitämme Lieksaa yhteistyössä asiakkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Vahvistamme  kuntalaisten osallisuutta parantaaksemme hyvinvointia.


Johtajuus

Olemme rohkeita päätöksenteossamme ja viemme asioita ja päätöksiä tavoitteellisesti eteenpäin Lieksan elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvun edistämiseksi. Olemme idearikkaita ja innovatiivisia edelläkävijöitä kuntakentällä. Jokainen on oman työnsä ja elämänsä johtaja, joka ottaa vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista.  Jokaisella lapsella, nuorella, aikuisella ja ikäihmisellä on vaikutusvaltaa omaan elämäänsä sekä kunnan palveluiden muotoutumiseen.

 

Menestyksen kärjet


Brändi ja viestintä

• Viestimme ylpeästi ja positiivisesti Lieksasta
• Olemme aktiivisia viestijöitä monessa kanavassa
• Kerromme monipuolisesti Lieksan hyvän elämän ja mahdollisuuksista


Työ, toimeliaisuus ja yritystoiminta

• Saamme uusia yrityksiä Lieksaan
• Palvelemme ja tuemme yrityksiä aktiivisesti
• Nostamme matkailun ja biotalouden vahvaksi voimavaraksi


Terävä taloudenpito

• Ennakoimme
• Sujuvoitamme toimintaa
• Resursoimme järkevästi

 

 

"Tulevaisuuden kuva: Enenrginen ja rohkea menestyjä. Arvot: positiivisuus, yhteistyö, johtajuus. Menestyksen kärjet: julkisuuskuva ja viestintä, työ, toimeliaisuus ja yritystoiminta, terävä taloudenpito."                 

Strategiatyön 2022 eteneminen

 

Strategian päivittäminen 2022

Kaupunginvaltuusto aloitti strategian päivitystyön vuoden 2021 lopulla pidetyssä valtuustoseminaarissa. Kehittäminen tehtiin yhdessä lieksalaisten kanssa ja kaupunki pyysi kuntalaisilta apua päivittämiseen mm. kuntalaiskyselyiden kautta. Lisäksi strategiatyön tueksi kevään 2022 aikana järjestettiin kuntalaisfoorumi sekä kaksi teemaseminaaria, jotka kohdistettiin erityisesti elinvoiman ja hyvinvoinnin alueiden kohderyhmille. Keväällä pidettiin myös toinen valtuustoseminaari aiheesta, ja tavoitteena oli, että päivitetty strategia on hyväksyttävänä kaupunginvaltuustolla touko-kesäkuussa 2022. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn Lieksan kaupungin strategian kokouksessaan 20.6.2022.

Strategiatyön eteneminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiapäivityksen 20.6.2022

Päivitetty Lieksan kaupungin strategia.

Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja 20.6.2022 luettavissa Dynasty-asianhallintapalvelussa.

 

Päivitetyn strategian käsittely kaupunginhallituksessa 13.6.2022

Aineisto esityslistalla

 

Lieksan kaupungin uuden strategian painopisteet -kuntalaisinfo 31.5. klo 17.30

Lieksan kaupungin strategiaa on työstetty osallisuus- ja asukaskyselyiden sekä seutukaupunkien vetovoimatutkimuksen pohjalta kevään aikana. Kaupunginvaltuusto jatkoi strategian valmistelua valtuustoseminaarissa 24.5.2022. Uuteen strategiaan suunnitellut arvot ja menestyksen kärjet esiteltiin kuntalaisten keskustelutilaisuudessa tiistaina 31.5. klo 17.30 Lieksan Retkiaitalla.

Paikalla kuntastrategian esittelytilaisuudessa oli valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto sekä kaupunginjohtaja. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Tilaisuudessa esitelty strategialuonnos

Päivitetyn strategian esittely kaupungin Youtube-kanavalla. Julkaistu 2.6.2022 Youtubessa ja kaupungin Facebookissa.

 

Teemaseminaari yrityksille ja yhdistyksille 15.3.2022 klo 16.30 Brahea-kampuksella

Teemaseminaarissa käytiin läpi kaupungin strategian päivittämisen tilanne ja työstettiin strategian painopisteitä lieksalaisten yritysten ja yhdistysten näkökulmista. Ennakkoilmoittautuminen oli 14.3. mennessä

Ensisijaisesti toivottiinn osallistumista tilaisuuteen paikan päälle Brahea-kampukselle (Kuhmonkatu 30), mutta myös etäosallistuminen oli mahdollista. Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja etäosallistumislinkki lähetettiin ennakkoon ilmoittautuneille sähköpostitse.

 

Kaikille avoin kuntalaisfoorumi 16.3.2022 klo 17.00 Kulttuurikeskuksella

Kaupunginvaltuusto valmistelee Lieksan kaupungin strategiaa ja kaikilla lieksalaisilla oli mahdollisuus osallistua kaupungin tulevaisuuden kehittämiseen Brahe-salissa pidetyssä kuntalaisfoorumissa.

Tilaisuuteen ei tarvinnut ilmoittautua ennakkoon. Ensisijaisesti toivottiin osallistumista paikan päälle Kulttuurikeskuksen Brahe-saliin (Pielisentie 9-11), mutta foorumiin oli mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteydellä.

 

Kuntalaisille tehdyt kyselyt strategian päivittämisen tueksi:

  • Seutukaupunkiverkoston vetovoimatutkimus 17.1.-28.2.2022. Valtakunnallisen, 57:n seutukaupungin seurantatutkimus kuntien vetovoimasta. Edellinen tutkimus tehty 2019.
  • Osallistava asukaskysely vakituisille ja osa-aikaisille lieksalaisille 10.1.-8.2.2022 sekä kaupunkikonsernin henkilöstölle 10.-23.1.
  • Osallisuuskysely 8.-31.12.2021. Strategian lisäksi kyselyn tuloksia käytetään hyvinvointisuunnitelman tekemisen tukena.