Kaupunki ja hallinto pääkuva

Navigaatiovalikko

Kaupunki ja hallinto

Kaupunki ja hallinto

 

Lieksa on 10 200  asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnan koillisosassa Pielisen rannalla. Lieksa kartalla.

Lieksan kaupunki on perustettu 1973. Pinta-alaltaan Lieksa on 4067,72 km2.

Lieksa tunnetaan upeasta luonnosta - Ruunaan kuohuvat kosket itärajan tuntumassa, Kolin mahtavat kansallismaisemat Pielisen länsirannalla. Monipuoliset tapahtumat tuovat lisäväriä kaupunkiin ja erityisesti Vaskiviikko houkuttelee musiikinystäviä vuodesta toiseen takaisin Lieksaan.

 

Lieksan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan voimassa olevan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. Hallinnollisesti Lieksa kaupungin organisaatio jakautuu toimielin- ja operatiiviseen organisaatioon.
 
Kaupungin johtaminen perustuu strategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.
 
Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Valtuusto siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.
 
Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta.

 

PTV-sisältö

Kaupungintalo

Lieksan kaupungissa on keskitetty palveluja samaan pisteeseen. Kaupungintalolla sijaitsee hallinnolliset palvelut, kuntatekniikka, vesihuolto, maankäyttö ja rakennusvalvonta.

Käyntitiedot