Kuntastrategia pääkuva

Navigation Menu

Kuntastrategia

Lieksan kaupungin strategia

 

Strategian päivittäminen 2022

Kaupunginvaltuusto on aloittanut strategian päivitystyön vuoden 2021 lopulla pidetyssä valtuustoseminaarissa. Kaupungin kehittäminen tehdään yhdessä lieksalaisten kanssa ja kaupunki pyytää kuntalaisilta apua päivittämiseen mm. kuntalaiskyselyiden kautta. Lisäksi strategiatyön tueksi kevään aikana on tavoitteena järjestää kuntalaisfoorumi sekä kaksi teemaseminaaria, jotka kohdistetaan erityisesti elinvoiman ja hyvinvoinnin alueiden kohderyhmille. Keväällä pidetään myös toinen valtuustoseminaari aiheesta, ja tavoitteena on, että päivitetty strategia on hyväksyttävänä kaupunginvaltuustolla touko-kesäkuussa 2022.

Keskustelutilaisuuksia järjestetään koronatilanteen ja voimassa olevien rajoitusten sallimissa rajoissa.

 

Kaupungin strategia päivitetään valuustokausittain. Strategia ohjaa kaupungin toimintaa siihen kirjattujen tavoitteiden ja painopistealueiden mukaisesti. Lieksan kaupungin strategia 2030 on vahvistettu kaupunginvaltuustossa 20.6.2016, ja strategiaan liittyvä toimenpideohjelma päivitetään vuosittain.

Lieksan kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ovat: taloudellisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus, luovuus, johtajuus. Stregian painopistealueiksi on määritetty:

  • Elinvoima - Vahva talous perustuu kasvavalle yritystoiminnalle, tehokkaalle palvelutuotannolle ja toimivalle yhdyskuntarakenteelle
  • Talous ja omistajaohjaus - Kaupunkikonsernin talous pidetään tasapainossa Omistajaohjauksen suunnitelmallisuutta lisätään
  • Hyvinvointi - Elinympäristö rakennetaan hyvinvointia edistäväksi
  • Osallisuus - Lieksalainen on vastuullinen, aktiivinen ja tiedostava Nostetaan kunnallisen päätöksenteon arvostusta

Strategiakyselyt

Auta Lieksaa kehittymään - osallistu vastaamalla kyselyyn - osallistuminen kestää noin 10 min

Lieksaa kehitetään lieksalaisten ihmisten ja yritysten hyväksi, ja siksi kaupungin kehitystyö on tehtävä yhdessä. Vuoden kuluttua sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy uusille hyvinvointialueille, samoin kuin merkittävä osa Lieksan kaupungin palveluiden järjestämiseen tulleesta rahoituksesta. Tämän suuren muutoksen takia meidän on mietittävä yhdessä kaupungin toiminnan tulevia painopisteitä, niiden toteutusta sekä rahoitusta.

Kaupunginvaltuusto on aloittanut kaupungin strategian päivittämisen painopisteiden määrittämiseksi. Strategian päivityksessä tarvitaan meidän kaikkien lieksalaisten apua.

Vastaamalla alla oleviin kysymyksiin annat oman tärkeän panoksesi kaupungin kehittämiseen. Kysymykset on suunnattu niin vakituisesti kuin osa-aikaisesti Lieksassa asuville ihmisille. Kysymyksiin on mahdollista vastata niin monta kertaa, kuin haluaa.

Osallistumisaikaa on 8.2.2022 saakka. Vastauksia tullaan hyödyntämään kaupungin strategiatyössä ja tuloksista tiedotetaan strategiatyön edetessä muun muassa kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.lieksa.fi/kuntastrategia.

 

Kiitokset yhteistyöstä - Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

 

Innoduel-kyselyn lopputuloksena saamme listan, jossa sinulta ja muilta osallistuneilta tulleet havainnot ovat tärkeysjärjestyksessä. HUOM! Voit osallistua kyselyyn useamman kerran, antaa lisää vastauksia ja priorisoida aiempia vastauksia.

Klikkaa siis alla olevaa linkkiä ja tee kahta asiaa

1.    Valitse aina kahdesta näkyvillä olevasta vastauksesta se, joka on sinulle läheisempi/sopivampi. Ruudun yläosan oranssi palkki kertoo, kuinka paljon valintoja on vielä jäljellä.

2.    Jätä oma ideasi mukaan milloin vain painamalla näytön alaosan nappia. Lopuksi lähetä kaikki vastauksesi ruudun yläosan “Lähetä” -napista.

Huomioi nämä asiat:

Vastaukset, joita pääset vertailemaan, ovat tulleet teiltä itseltänne. Niitä ei ole muokattu, joten pieniä ja vaarattomia kirjoitusvirheitä saattaa ilmetä.

Innoduel arpoo jokaisen vertailtavan vastausparin. Sama vastaus voi siis esiintyä kahteen kertaan.

Tekemällä valinnan kahden vastauksen välillä pääset kyselyssä eteenpäin. Tee aina valinta, vaikka se olisi vaikeaa. Valitse kahdesta näkyvillä olevasta vastauksesta se, joka on sinulle läheisempi tai sopivampi.

Kirjoita vastauksia matalalla kynnyksellä, sillä kaikki ajatukset ovat tärkeitä.

 

Kysely vakituisesti Lieksassa asuville

Kysely osa-aikaisesti Lieksassa asuville