Kolin ruskaa

Navigaatiovalikko

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

 

Kunnanhallituksen on kuntalain mukaisesti toimintakertomuksessa selvitettävä valtuuston tilikaudelle asettamien tavoitteiden toteutumista (KuntaL 115 §).

Tarkastuslautakunnan on tehtävä valtuustolle arvionsa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan järjestämisestä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (KuntaL 121 §).

 

Arviointikertomus 2018

Arviointikertomus 2017

Arviointikertomus 2016

Tarkastuslautakunta