Lapsi piirtää

Navigaatiovalikko

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle kouluikäisten lasten suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Lieksassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitajien kotona.

Miksi osallistua varhaiskasvatukseen? Varhaiskasvatus paitsi mahdollistaa huoltajien osallistumisen työelämään tai opiskeluun, on myös tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatus myös edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Hoitoaikojen varaaminen, poissaolojen ilmoittaminen ja viestintä:

Varhaiskasvatushakemusten, tuloselvitysten ja irtisanomis- sekä muutosilmoitusten tekeminen:

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Ryynänen Juha Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vastuuhenkilö Pielisentie 9-11, 81700 Lieksa p. 04010 44160 juha.ryynanen@lieksa.fi
Mikkola Elina Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Oravatie 1, 81720 Lieksa p. 04010 44128 elina.mikkola@lieksa.fi

Kaupungin eteläosa ja Pankakoski

Heikkinen Eija Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Jokikatu 1, 81700 Lieksa p. 04010 44144 eija.heikkinen@lieksa.fi

Kaupungin pohjoisosa

Varhaiskasvatuksen laskutus

Varhaiskasvatuksen laskutus

Ohtonen Marita Toimistosihteeri Pielisentie 3, III krs. 81700 Lieksa p. 04010 44107 marita.ohtonen@lieksa.fi