Lapsi piirtää

Navigaatiovalikko

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle kouluikäisten lasten suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Lieksassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitajien kotona.

Miksi osallistua varhaiskasvatukseen? Varhaiskasvatus paitsi mahdollistaa huoltajien osallistumisen työelämään tai opiskeluun, on myös tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatus myös edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Hoitoaikojen varaaminen, poissaolojen ilmoittaminen ja viestintä (klikkaa logoa):

Varhaiskasvatushakemusten, tuloselvitysten ja irtisanomis- sekä muutosilmoitusten tekeminen, myös sähköiset sijoitus- ja maksupäätökset (klikkaa logoa):

 

Varhaiskasvatuksen hygienia- ja tartuntatautiohjeet (SiunSote)

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Ryynänen Juha Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vastuuhenkilö. 1.8.2021 alkaen hyvinvointikoordinaattori. Pielisentie 9-11, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 160 juha.ryynanen@lieksa.fi
Mikkola Elina Varhaiskasvatuksen aluejohtaja 1.8.2021 saakka. Oravatie 1, 81720 Lieksa p. +358 40 1044 128 elina.mikkola@lieksa.fi

Kaupungin eteläosa ja Pankakoski

Heikkinen Eija Varhaiskasvatuksen aluejohtaja. 1.8.2021 alkaen päiväkotien johtaja. Jokikatu 1, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 144 eija.heikkinen@lieksa.fi

Kaupungin pohjoisosa

Varhaiskasvatuksen laskutus

Varhaiskasvatuksen laskutus

Koikkalainen Päivi Toimistosihteeri Pielisentie 3, III krs. 81700 Lieksa p. +358 40 1044 107 paivi.koikkalainen@lieksa.fi