Lapsi piirtää

Navigation Menu

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle kouluikäisten lasten suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Lieksassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitajien kotona.

 

денний догляд  і дошкільна info UA (pdf)

  дневной уход за детьми  и дошкольное образование info RUS (pdf)

 

Miksi osallistua varhaiskasvatukseen?

Varhaiskasvatus paitsi mahdollistaa huoltajien osallistumisen työelämään tai opiskeluun, on myös tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatus myös edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

 

Hoitoaikojen varaaminen, poissaolojen ilmoittaminen ja viestintä, DaisyFamily (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

 DaisyFamily-sovelluksen latausohje Android-laitteelle, vahva tunnistautuminen

 

Varhaiskasvatushakemusten, tuloselvitysten ja irtisanomis- sekä muutosilmoitusten tekeminen, myös sähköiset sijoitus- ja maksupäätökset (klikkaa alla olevaa logoa, linkki avautuu uuteen ikkunaan):

 


Varhaiskasvatuslain mukaiset ilmoitukset

Muistutuksen antaminen

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 54 §:ssä säädetään, että varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä

  • lapsen vanhemmalla tai
  • muulla huoltajalla

on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatuksen esimiehelle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Muistutuksen antaminen:

  1. Voit antaa palautteen kirjallisena tai suullisena suoraan varhaiskasvatuksen johtajalle. Muistutus voi olla vapaamuotoinen tai voit tehdä sen tulostettavalla lomakkeella.
  2. Muistutuksen käsittelee asiasta riippuen joko varhaiskasvatuksen johtaja tai hyvinvointilautakunta.
  3. Muistutuksen käsittelyaika sen saapumisesta on 1-4 viikkoa ja vastaus lähetetään kirjallisena.

Kun muistutuksesta on annettu vastaus, siihen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei poista oikeuttasi kannella asiastasi varhaiskasvatusta valvoville viranomaisille.

Voit tehdä hallintokantelun aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle silloin, kun koet viranomaisen menetelleen toimessaan virheellisesti.

 

Sosiaaliasiamies

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53 §) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54 §). Linkki sosiaaliasiamiesten sivuille: http://www.siunsote.fi/sosiaaliasiamies 

 


Varhaiskasvatuksen hygienia- ja tartuntatautiohjeet (SiunSote)

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Rantala Tuula Varhaiskasvatusjohtaja Pielisentie 9-11 81700 Lieksa 81700 Kulttuurikeskus p. +358 40 1044 128 tuula.rantala@lieksa.fi

Perhepäivähoito

Heikkinen Eija Päiväkotien johtaja Jokikatu 1 81720 Partalanmäen päiväkoti +358 40 1044 144

Partalanmäen päiväkoti ja päiväkoti Orava.

Varhaiskasvatuksen laskutus

Sarkkinen Tarja varhaiskasvatuksen hallintoavustaja 040 1044 895 tarja.sarkkinen@lieksa.fi
Varhaiskasvatuksen laskutus varhaiskasvatus.laskutus@lieksa.fi