Luvat ja ilmoitukset kuva

Navigaatiovalikko

Luvat ja ilmoitukset

Luvat ja ilmoitukset

Vireillä olevat hakemukset ja ilmoitukset

Vireillä olevat hakemukset ja ilmoitukset

 

Saarivaaran kallioalue maa-ainesten ottosuunnitelma sekä ympäristölupahakemus louhintaa ja murskausta varten

Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristölupa

 

Pusurin kallioalueen maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Maa-aineslupahakemus

Ympäristölupahakemus

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Maa-ainesten ottamissuunnitelma

Ympäristölupahakemuksen liitteet

 

Emonsalon kallioalueen maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Maa-aineslupahakemus

Ympäristölupahakemus

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Maa-ainesten ottamissuunnitelma

Leikkaukset 18.8.2020

Suunnitelma 18.8.2020

Tuleva tilanne 18.8.2020

Ympäristölupahakemuksen liitteet
 

Höntönvaaran kallioalueen maa-aineslupahakemus

Maa-aineslupahakemus

Maa-ainesten ottamissuunnitelma

Leikkaukset

Suunnitelma

Suunnitelma tuleva tilanne

Jätehuoltosuunnitelma

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

Meluilmoitus / Pohjolan Purkutyö Oy / Pankakosken työkeskus Kirkkomutka 2

Kuulutus meluilmoituksen päätöksestä

Meluilmoituksen päätös
 

Ympäristölupapäätös/Pielisen Bio Oy

Kuulutus Ympäristölupapäätöksestä

Lupapäätös Pielisen Bio Oy

 

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös/Pusurin kallioalue/Metsähallitus Metsätalous Oy

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Pusurin kallioalue Metsähallitus Metsätalous Oy

 

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös/Emonsalon kallioalue/Veljekset Kokkonen Ky

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Emonsalon kallioalue/Veljekset Kokkonen Ky


Maa-aineslupapäätös/Höntönvaaran kallioalue/Tornator Oyj

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Maa-aineslupapäätös Höntönvaaran kallioalue/Tornator Oyj

 


 

 

Ilmoitukset ja rekisteröinti

Ilmoitukset ja rekisteröinti

Lupamenettelyn sijaan joistakin ympäristöön vaikuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai ELY-keskukselle. Rekisteröintimenettelyllä on korvattu osa aiemmin lupamenettelyyn kuuluvista toiminnoista.

Meluilmoitus

Meluilmoitus

Tilapäisestä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ja viimeistään 30 vrk ennen toimenpidettä tai tapahtumaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Näitä ovat mm. yleisötilaisuudet ja rakentaminen, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Lue lisää

 

 

Lannan patterointi

Lannan aumaus

 

Lannan aumausilmoitus tulee tehdä kuivalannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen varastoinnista aumassa ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) mukaisesti. Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa MARA -asetus

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa MARA -asetus

 

Ilmoitus mm. betoni-, tiili- ja asfalttijätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa tehdään ELY-keskukselle.

Lisätietoa Ympäristöhallinnon sivuilta

 

Toiminnan rekisteröinti

Toiminnan rekisteröinti

 

Rekisteröitäviä toimintoja ovat nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat ja alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa vaan tehdään rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lisätietoa: Ympäristö.fi -sivuilta

 

Jätteen ammattimainen keräys

Jätteen ammattimainen keräys

 

Jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

Ilmoitus Jätehuoltorekisteriin

 

Rantojen kunnostus/ruoppaus

Rantojen kunnostus/ruoppaus

 

Rannan ruoppaamisesta ja koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta on ilmoitettava vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista Ely-keskukselle. Yli 500 m³ ruoppaukselle on haettava vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta.

Lisätietoa: Ympäristöhallinnon sivuilta