Ympäristönsuojelu

Navigaatiovalikko

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

 

Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen lupajaosto toimii ympäristönsuojeluviranomaisena. Ympäristönsuojeluviranomainen huolehtii kunnan ympäristönsuojelun sekä maa-aineslain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä. Käytännön valvontatyöstä vastaa ympäristönsuojelusihteeri.
 

Ympäristönsuojelun keskeiset tehtävät ovat         

  • ympäristölupien valmistelu ja valvonta
  • maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
  • jätehuollon valvonta
  • vesilain valvonta
  • ympäristön tilan seuranta
  • luonnonsuojelun edistäminen
  • ympäristönsuojeluun liittyvät neuvonta, opastus ja tiedottaminen

Ympäristönsuojelun yhteystieto

Yhteystieto

Tirronen Tuula Ympäristönsuojelusihteeri Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 795 tuula.tirronen@lieksa.fi

Ajanvaraus

Ajanvaraus

Asiakaspalvelupiste Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 710 asiakaspalvelu@lieksa.fi

tai Tuula Tirronen p. +358 40 1044 795