Maapoliittinen ohjelma sivun kuva

Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin maapoliittinen ohjelma ja strategia

Lieksan kaupungin maapoliittinen ohjelma ja strategia

Lieksan kaupunki hankkii maata maapoliittiseen ohjelmaan ja siihen sidottuihin toimenpiteisiin perustuen. Maapoliittisilla toimenpiteillä edesautetaan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Käytännössä hankintatoimenpiteet kohdistetaan niihin maa-alueisiin, joiden omistaminen edesauttaa tonttitarjonnan turvaamista, yhdyskuntarakenteen tiivistämistä tai sosiaalisesti toimivan elin- ja toimintaympäristön muodostumista.

 

Maapoliittisilla toimenpiteillä toteutetaan omalta osaltaan Lieksan kaupungin strategiaa, jonka painopistealueina ovat elinvoima, talous- ja omistajaohjaus, hyvinvointi sekä osallisuus. Maapoliittiset toimenpiteet kohdentuvat ensisijaisesti elinvoimaan, mutta niillä on merkittävä vaikutus myös hyvinvoinnin edistämisessä. Lieksan kaupungin strategian mukaan kaupungin vahva talous perustuu kasvavalle yritystoiminnalle, tehokkaalle palvelutuotannolle ja toimivalle yhdyskuntarakenteelle. Maapoliittisessa ohjelmassa esitetään maapoliittiset linjaukset ja toimenpiteet kasvavan yritystoiminnan, tehokkaan palvelutuotannon ja toimivan yhdyskuntarakenteen osalta.

 

Lieksan kaupungin maapoliittinen ohjelma

Lieksan kaupungin strategia 2030