Tontit ja maa-alueet

Navigaatiovalikko

Tontit ja maa-alueet

Tontit ja maa-alueet

 

Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäytössä valmistellaan maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostamiseen, myymiseen, vaihtamiseen, vuokraamiseen ja lunastamiseen sekä maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat.

Lieksan kaupungin maaomistus on tällä hetkellä noin 4 700 hehtaaria, josta noin 700 hehtaaria sijaitsee keskustaajaman asemakaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Loput 4000 hehtaaria kaupungin maaomistuksesta on pääasiassa metsätalouskäytössä olevia maa-alueita.

Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö tarjoaa tonttipalveluja asukkaille, yrityksille ja sisäisille tulosyksiköille sekä huolehtii kunnassa tarvittavien yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinnasta.

                        

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kettunen Eeva Toimistosihteeri Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. 04010 44712 eeva.kettunen@lieksa.fi