Lieksan lippukuva

Navigaatiovalikko

Kaavoituksen taksat

Kaavoituksen taksat

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 59:n § perusteella kunnalla on oikeus periä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset silloin kun kaava tai kaavamuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan aloitteesta.

Merkitykseltään vähäisen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta peritään kaavan hakijalta laatimis- ja käsittelykustannuksia 1575 €. Lisäksi hakijalta peritään tiedottamiskustannukset ja kustannukset mahdollisista erillisistä selvityksistä. Merkitykseltään vähäiseksi kaavatyöksi katsotaan esimerkiksi asemakaavamuutokset, joissa tonttia laajennetaan, tonttia koskevia määräyksiä tarkastetaan tai tontin järjestelyjä muutetaan.

Merkitykseltään vähäistä suuremman, mutta ei kuitenkaan suuritöisen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta peritään hakijalta 2100 €. Lisäksi hakijalta peritään tiedottamiskustannukset ja kustannukset mahdollisista erillisistä selvityksistä. Merkityksiltään vähäistä suuremmaksi kaavatyöksi katsotaan esimerkiksi rakennusoikeuden määrän muuttaminen, joka koskee useampaa asuintonttia, useampaa pientä teollisuustonttia tai yhtä laajaa teollisuustonttia. Muutokset eivät kuitenkaan saa edellyttää ympäröivän alueen laajaa kokonaissuunnittelua.

Suuritöisten kaavojen laatimisesta tai muuttamisesta peritään hakijalta hankkeesta kaupungille aiheutuneet todelliset kustannukset. Ne koostuvat työaikakustannuksista, tarvikekustannuksista, käsittely- ja tiedottamiskustannuksista sekä kaava-asiakirjojen, kuten erillisten selvitysten laatimiskustannuksista. Suuritöiset kaavat edellyttävät myös ympäröivien alueiden kokonaissuunnittelua.

Mikäli kaavatyö keskeytyy, hakijalta peritään 60 % kaavaluonnosvaiheen kokonaiskustannuksista ja 80 % kaavaehdotusvaiheen kokonaiskustannuksista.

Maksujen suorittamisesta sovitaan tarkemmin maanomistajan ja Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäytön välisessä kaavoituksen käynnistämissopimuksessa.