Lapsi piirtää

Navigaatiovalikko

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle kouluikäisten lasten suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Lieksassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitajien kotona.

Miksi osallistua varhaiskasvatukseen?

Varhaiskasvatus paitsi mahdollistaa huoltajien osallistumisen työelämään tai opiskeluun, on myös tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatus myös edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

 

Hoitoaikojen varaaminen, poissaolojen ilmoittaminen ja viestintä, DaisyFamily (klikkaa logoa):

ManagerLogo

 

Varhaiskasvatushakemusten, tuloselvitysten ja irtisanomis- sekä muutosilmoitusten tekeminen, myös sähköiset sijoitus- ja maksupäätökset (klikkaa logoa):

 

Varhaiskasvatuksen hygienia- ja tartuntatautiohjeet (SiunSote)

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Ylönen Jaana Varhaiskasvatusjohtaja Oravatie 1 81720 Lieksa p. +358 40 1044 128 jaana.ylonen@lieksa.fi
Heikkinen Eija Päiväkotien johtaja Jokikatu 1 81700 Lieksa p. +358 40 1044 144 eija.heikkinen@lieksa.fi

Varhaiskasvatuksen laskutus

Varhaiskasvatuksen laskutus

Koikkalainen Päivi Toimistosihteeri Pielisentie 3, III krs. 81700 Lieksa p. +358 40 1044 107 paivi.koikkalainen@lieksa.fi