Yleiskaavat kuva

Navigation Menu

Yleiskaavat

Yleiskaavat

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 36 §:n mukaan kunnan tehtävänä on laatia yleiskaavat ja pitää ne ajan tasalla. Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö laati yleiskaavoja, jotka ohjaavat yleispiirteisesti yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asuin-, palvelu-, työpaikka- ja virkistysalueiden sijoittumista kunnan alueella.

Yleiskaavoissa esitetään tavoitellun yhdyskuntakehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen, rakentamisen ja muun maankäytön suunnittelun perustaksi. Yleiskaava voi kattaa koko kunnan alueen tai vain osan siitä, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaavan tarkkuus voi vaihdella yleispiirteisestä strategisesta suunnittelusta hyvinkin yksityiskohtaiseen ohjaukseen. Kahden tai useamman kunnan on myös mahdollista laatia yhteinen yleiskaava. Yleiskaava toimii aina ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

 

Voimassa olevat yleis- ja osayleiskaavat

Lieksan keskustaajaman osayleiskaava

Karttaosa A

Karttaosa B

Merkinnät ja määräykset

Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+

Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+

Kolin vaaran osayleiskaava

Kolin vaaran osayleiskaava

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+

Kolin itärinteen rantaosayleiskaava

Kolin itärinteen rantaosayleiskaava

Hattusaaren rantaosayleiskaava

Hattusaaren rantaosayleiskaava

Nurmijärvi-Savijärvi alueen rantaosayleiskaava

Nurmijärvi, kartta 1

Nurmijärvi, kartta 2

Nurmijärvi, kartta 3

Savijärvi

Nurmijärvi-Savijärvi alueen rantaosayleiskaavan merkinnät ja määräykset

Pielisen rantaosayleiskaava/Lieksa pohjoinen

Kaavakartta

Rantaosayleiskaavamerkinnät ja -määräykset

Pielisen rantaosayleiskaava/Lieksa etelä

Kaavakartta

Rantaosayleiskaava merkinnät ja määräykset

Vuonislahden osayleiskaava

Vuonislahden osayleiskaava