Avustuksen kuva

Navigaatiovalikko

Avustukset

Avustukset

 

Lieksan kaupunginhallituksen ja hyvinvointilautakunnan avustusten hakuaika on 16.3. - 15.4.2020. Hakuaika päättyy 15.4. klo 15.00. Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Avustukset on julistettu haettaviksi kaupungin kotisivuilla sekä Lieksan Lehden ilmoituksella 5.3.2020.

Avustusta haetaan avustuksen päätarkoituksen mukaan joko kaupunginhallitukselta tai hyvinvointilautakunnalta; molempiin ei voi jättää hakemusta. Kaikki avustukset ovat vastikkeellisia.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen yksityistieavustukset tulevat haettavaksi myöhemmin.

 

Kaupungin avustustoiminnan tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaan liittyvää toimintaa sekä kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Avustusten painopisteenä on kaupungin strategian toteuttamista tukeva toiminta.

Kaupunginhallitus sekä hyvinvointilautakunta myöntävät avustuksia maksimissaan talousarviossa varattujen summien puitteissa.

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia kaupungin ja sen kylien elinvoimaa ylläpitävään ja lisäävään toimintaan sekä elinkeinoelämän edistämiseen.

Hyvinvointilautakunta myöntää hyvinvointia tukevia ja edistäviä avustuksia liikuntaan, kulttuuriin, nuorisotoimintaan sekä sosiaali- ja terveystoimintaan.

 

Kaupunginhallituksen myöntämät toiminta-, kohde- ja talkooavustukset (21.200 €)

Toiminta-avustusta voidaan myöntää lieksalaisten ja säännöllisesti Lieksassa toimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten toimintasuunnitelman mukaiseen sääntömääräiseen perustoimintaan.

Kohdeavustusta voi hakea esim. tapahtumaan tai korjauskohteeseen.

Talkooavustus on kertaluonteinen, tiettyyn tarkoitukseen haettava määräraha. Avustusta myönnetään esimerkiksi tarvike-, materiaali- ja konekuluihin. Hanke toteutetaan pääasiassa talkootyönä. Talkooavustusta voidaan hakea yleisen kaupunkikuvan tai asuinympäristön kohentamiseen tähtääviin hankkeisiin (esim. viher-, istutus- ja raivaustyöt, siivoustalkoot, virkistysalueet), palvelutason parantamiseen tähtääviin hankkeisiin (hakijoiden hallinnassa olevien ja yleisessä käytössä olevien rakennusten ja rakenteiden korjaus), ympäristön tilan parantamista koskeviin hankkeisiin (esim. pienimuotoinen vesistöjen kunnostus, vieraslajien torjunta) sekä työväen- ja seurojentalojen kunnostushankkeisiin.

 

Hyvinvointilautakunnan myöntämät kulttuuri- (45.000 €), liikunta- (60.000 €) ja nuorisotoimen (5.000 €) sekä sosiaali- ja terveystoiminnan (23.000 €) toiminta- ja kohdeavustukset

Toiminta-avustusta voidaan myöntää lieksalaisten ja säännöllisesti Lieksassa toimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten toimintasuunnitelman mukaiseen sääntömääräiseen perustoimintaan.

Jakopäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon seuraavat vastikkeellisuuteen liittyvät asiat:

  • erityisesti nuorisoikäluokkiin kohdistuvan toiminnan laajuus
  • tuki ohjataan ensisijaisesti koulutukselliseen ja kasvatukselliseen toimintaan, joka kohottaa harrastamisen tasoa ja laatua, pitää yllä tai kasvattaa harrastajamäärien nykyistä tasoa ja säilyttää harrastettavien lajien monialaisuuden ja monipuolisuuden
  • tukea myönnettäessä voidaan määritellä vastikkeellisuuden sisältö tapauskohtaisesti
  • toiminta-avustusta saavien seurojen ja yhdistysten edellytetään tiedottavan toiminnastaan ja toimintaan osallistumisen mahdollisuuksista esim. paikallisissa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kohdeavustusta voidaan myöntää Lieksassa toimintaa järjestävän seuran, yhdistyksen tai yksityisen tapahtumanjärjestäjän järjestämän tapahtuman, projektin, investoinnin tai muun vastaavan toiminnan tukemiseen. Kohdeavustuksilla pyritään tukemaan erityisesti yleisötapahtumien järjestämistä. Muuten eri toimialoilla voi olla avustusten jakamisessa erilaiset painopisteet.

Hyvinvointilautakunnan toiminta- ja kohdeavustuksissa otetaan huomioon erityisesti:

Kulttuuritoimen kohdeavustukset suunnataan ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien tapahtumien järjestämiseen. Avustus on tarkoitettu vierailuesityksiin (konsertit, teatterit ja näyttelyt) muilta paikkakunnilta tai ulkomailta. Järjestävä taho hoitaa itsenäisesti tapahtuman järjestämisen.

Liikuntatoimen toiminta-avustusta myönnetään ensisijaisesti nuorille järjestetyn liikuntatoiminnan perusteella. Lisäksi avustusta on mahdollista hakea erityisryhmien liikunnan tukemiseen sekä muuhun liikuntatoimintaan.

Liikuntatoimen kohdeavustuksia myönnetään esim. hiihtolatujen ja luistelukenttien hoitoavustuksiin.

Nuorisotoimen avustusten pääkohderyhmä on alle 29-vuotiaat.

 

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään ensisijaisesti lasten, perheiden, vanhusten ja vammaisten palveluihin tai terveydenhoitoon liittyviin palveluihin. Avustuksia voidaan myöntää lieksalaisille tai Lieksassa toimiville yleishyödyllistä tai sosiaalista toimintaa harjoittaville yhdistyksille. Avustuspäätöksissä otetaan huomioon avustettavan kohteen terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus Lieksan kaupungin asukkaiden näkökulmasta.

 

Lisätiedot:

Kulttuuritoimen avustukset, kansalaisopiston rehtori Asko Saarelainen, p. +358 40 1044 111

Liikuntatoimen avustukset, liikuntasihteeri Jarmo Honkanen, p. +358 40 1044 113

Nuorisotoimen avustukset, nuorisosihteeri Paula Timonen, p. +358 40 1044 115

Sosiaali- ja terveystoiminnan avustukset, hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. +358 40 1044 101

Kaupunginhallituksen avustukset, taloussihteeri Anu Koivunen, p. +358 40 1044 022

 

 

Avustusten hakeminen

Avustuksia haetaan pelkästään sähköisillä lomakkeilla, osoitteessa: Miunpalvelut.fi.

Ohje sähköiseen avustusten hakemiseen.

 

Tutustu Lieksan kaupungin avustusohjeeseen, joka sisältää avustusten tarkemmat myöntämisperusteet: 

 

Lieksan kaupungin ja kuntatekniikkaliikelaitoksen avustusten sähköinen hakeminen - opastusta sähköisten lomakkeiden käyttöön

 

Sähköisten lomakkeiden käyttöön annetaan maksutonta ohjausta kokoushuone Pielisessä, kaupungintalo, Pielisentie 3, kolmena päivänä. Koronaepidemiatilanteen takia ohjaus tapahtuu ennakkovarauksella kahden henkilön välisenä.

 

Valitse alla olevasta taulukosta jokin vapaa ajankohta ja ota yhteyttä Pasi Karoseen, pasi.karonen@lieksa.fi tai 040 1044 112, ajasta sopimista varten. Taulukko ei päivity aivan reaaliajassa, mutta koetetaan sovitella mahdollisimman hyvin.

 

Ota mukaan yhdistyksesi käyttäjätunnus ja salasana Miunpalvelut-järjestelmään sekä tarvittavat liitetiedostot sähköisessä muodossa vaikka muistitikussa. Jos haluat sähköisesti allekirjoittaa hakemuksen, tarvitset myös omat verkkopankkitunnuksesi.

 

Perjantai 27.3.

klo 12–15

Perjantai 3.4.

klo 9–12

Keskiviikko 8.4.

klo 15–18

Tiistai 14.4.

klo 12.30–15

12.00–12.45 VARATTU

9.00–9.45 VARATTU

15.00–15.45 VAPAA

12.30–13.00 VARATTU

12.45–13.30 VAPAA

9.45–10.30 VARATTU

15.45–16.30 VAPAA

13.00–13.30 VAPAA

13.30–14.15 VAPAA

10.30–11.15 VAPAA

16.30–17.15 VAPAA

13.30–14.15 VAPAA

14.15–15.00 VAPAA

11.15–12.00 VAPAA

17.15–18.00 VAPAA

14.15–15.00 VARATTU