Yksityistiet

Kunnossapitoavustukset:

Yksityisteiden kaupunginavustukset vuoden 2016 kunnossapidon kustannuksiin ovat haettavissa helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Hakemuksen ja ohjeen voit tulostaa alla olevista linkeistä:

Hakemuslomakkeet (eri lomakkeet valtionavustusperusteisille teille ja teille, joilla ei ole valtionavustusperusteita)

Ohje hakemiseen

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Pielisentie 3, 81700 LIEKSA

 

Peruskorjausavustukset:

Yksityisteiden peruskorjausavustusta kaupungilta voi hakea pitkin vuotta. Avustusta myönnetään määrärahojen puitteissa, mikäli hanke katsotaan tarpeelliseksi toteuttaa ja se täyttää teknisen lautakunnan hyväksymät ehdot.

Teknisen lautakunnan päätös peruskorjausavustusten maksuperusteista.

Peruskorjausavustuksen hakulomake.

 
Web sisällön esitys

Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto

 Varsinainen jäsen
 
 Varajäsen
 
 Pj.   Rönkkö Reeta
        Tiilinimentie 17, 75530 Nurmes
        p. 050 436 7927
        reeta.ronkko@nurmes.fi
 
 Honkanen Liisa
 Tuupalantie 10, 75530 Nurmes
 p. 040 702 4370
 liisa.honkanen@nurmes.fi
 
 Vpj. Heikura Martti
        kaivinkoneenkuljettaja
        Veräjäpolku 1, 81820 Kylänlahti
        p. 0500 275 642
        martti.heikura@lieksa.fi
 
 Rissanen Pirjo
 Pielisentie 5, 81700 Lieksa
 p. 050 355 7035
 pirjo.rissanen@pp2.inet.fi

 
        Laatikainen Martti
        maanviljelijä evp, yrittäjä
        Eerontie 1 C 25, 81720 Lieksa
        p. 040 705 5251
        martti.laatikainen@lieksa.fi
 
 Mikkonen Aarne
 palomestari evp, vartija
 Iljankatu 7, 81700 Lieksa
 p. 0400 742 702
 mikkonenaarne@gmail.com
 

 

Esittelijänä lautakunnassa toimii kadunrakennuspäällikkö Ilkka Puumainen.

Yksityistiejaoston tehtävät

- päättää yksTL:n 6 luvun 52-57 §:ssä ja kalastuslain 4 luvun 22 §:n 3 mom
mainituista toimituksista ja katselmuksista

- ratkaisee yksityistielain mukaiset tielautakunnalle kuuluvat asiat, avustusasioita
ja viranhaltijoiden päätösvaltaan kuuluvia asioita lukuunottamatta

- antaa ohjeita tiekunnille/tieosakkaille ja avustaa näitä hallintoon ja tienpitoon
liittyvissä kysymyksissä.