Hiekkatie

Navigaatiovalikko

Yksityistiet

Yksityistiet

 

Lisätietoa löydät Suomen tieyhdistyksen sivuilta

sekä Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä.

 

Tietoa 1.1.2019 voimaan tulleesta yksityistielaista Suomen tieyhdistyksen sivuilla:

https://www.tieyhdistys.fi/uutiset/yksityisteille-uusi-laki/

Lieksan kaupungin vuoden 2020 yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet

Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselta yksityisteille haettavien kunnossapitoavustusten hakuaika on 1.-30.4.2020 klo 15 saakka.

 

Lieksan kaupungin vuoden 2020 yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet

 

Lieksan kaupunki avustaa vuonna 2020 talousarviossa varatun avustusmäärärahan puitteissa yksityisteiden kunnossapitoa seuraavilla jäljempänä mainituilla ehdoilla:

  • Tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous ja tietä käytetään pysyvän asutuksen ulospääsytienä vähintään kolmen sadan metrin matkalla tai tiellä on huomattavaa läpikulkuliikennettä, joka vaatii talvikunnossapitoa.
  • Kaupunki ei avusta pelkästään maa- ja metsätalouden käytössä olevia tai pelkästään vapaa-ajan asuntoihin johtavia teitä/tieosia.
  • Avustusten osuus on enintään puolet yksityisteiden hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista ja kaupungin avustusosuus määräytyy käytettävissä olevan määrärahan perusteella. Vuonna 2019 kaupungin avustusosuus oli 36 %.
  • Yksityistien asioiden hoitamista varten tulee olla perustettu tiekunta. Lisäksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.   


Avustusta haetaan sähköisesti Miunpalveluiden verkkopalvelussa ja toissijaisesti paperisella hakulomakkeella. Paperisen lomakkeen voi tulostaa itse tältä sivulta.

 

 

 

Hakemuksen liitteenä tulee olla tiekunnan viimeisin kokouspöytäkirja, ajantasainen ote maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä, todistus ajantasaisista tiedoista tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) sekä vuoden 2019 tilinpäätös tai kopiot kulutositteista.

Talkootyöhön liittyvät kustannukset hyväksytään vain tositteita vastaan.

 

Yksityisteiden kunnossapidon avustusten hakuaika on 1.-30.4.2020 klo 15.

 

Tulostettavat tiedostot:

Kunnossapidon avustusperusteet

Paperinen hakulomake kunnossapidon avustukset

 

 

Lieksan kaupungin vuoden 2020 yksityisteiden perusparantamisen avustusperusteet

Lieksan kaupungin vuoden 2020 yksityisteiden perusparantamisen avustusperusteet

 

Lieksan kaupunki avustaa vuonna 2020 talousarviossa varatun avustusmäärärahan puitteissa yksityisteiden perusparantamista silloin, kun tie on tarpeellinen asutuksen taikka yleisen liikenteen kauttakulun vuoksi seuraavin edellytyksin ja ehdoin:

  • Avustusta voi saada tiekunnan hallinnoima tie, joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja sen vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta tai tiellä on huomattavaa läpikulkuliikennettä.
  • Erikoistapauksessa voidaan avustaa myös lyhyempää tietä, mikäli rakentamiskustannukset ovat huomattavat esim. sillan, suurehkon rummun, pengerryksen tai muun sellaiseen verrattavan syyn takia. 
  • Avustuksen saaminen edellyttää, että kohteelle on haettu valtion rahoitus. Mikäli valtion rahoituksen edellytyksiä ei ole, voidaan edellä mainitusta vaatimuksesta luopua. Avustuksen ehtona on, että yksityistien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Lisäksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
  • Valtion tukemia hankkeita avustetaan 50 % tiekunnan omavastuuosuudesta. Esimerkit: tie saa valtionavustusta 50 %, on kunnan avustus 25 % kokonaiskustannuksista tai tie saa valtionavustusta 60 % on kunnan avustus 20 % kokonaiskustannuksista.
  • Rakentamishankkeita, joille ei ole saatu valtion rahoitusta, avustetaan 50 %:lla hyväksyttävistä kustannuksista, mikäli hanke katsotaan tarpeelliseksi toteuttaa ja se täyttää edellä mainitut ehdot.

 

Avustusta haetaan sähköisesti Miunpalveluiden verkkopalvelussa ja toissijaisesti paperisella hakulomakkeella. Paperisen lomakkeen voi tulostaa itse tältä sivulta.

 

 

Hakemukseen on liitettävä valtion rahoituspäätös, tien tekemistä koskeva työsuunnitelma, kustannusarvio ja kartta. Avustus maksetaan todellisten kustannusten perusteella, kaupungin avustuksena voidaan maksaa suoraan myös materiaaleja tai tehtyä työtä.

 

Yksityisteiden perusparantamisen avustuksia voi hakea vuoden 2020 loppuun saakka.

 

Tulostettavat tiedostot:

Perusparantamisen avustusperusteet

Perusparantamisen avustusten paperinen hakulomake

 

Yksityistieavustushakemusohje

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Patja Ritva Kuntatekniikan päällikkö Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 704 ritva.patja@lieksa.fi