Katu kuva

Navigaatiovalikko

Kadut ja yleiset alueet

Kadut ja yleiset alueet

 

Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos huolehtii liikenneväylien, puistojen, satamien ja muiden yleisten alueiden ylläpidosta sekä vastaa myös hulevesiviemäröinnistä. Suunnittellen ja toteuttaen myös näihin liittyvät investoinnit. Pyrimme myös parantamaan liikkumisen turvallisuutta ja rakentamaan viihtyisämpää kaupunkiympäristöä, joka vastaa kaupungin asukkaiden, lisääntyvän matkailun sekä yritysmaailman tarpeita.

 

Kuntatekniikan päällikkö

Kuntatekniikan päällikkö

Patja Ritva Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. 04010 44704 ritva.patja@lieksa.fi

PTV-sisältö

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Kuntatekniikan päällikkö myöntää muiden toimijoiden mahdollisesti tarvitsemat käyttö-, kaivu-, myyntipaikka- ja vastaavat luvat yleisillä katu-, liikenne- ja puistoalueille.

Lainsäädäntö

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Kenelle ja millä ehdoin

Saat tarvittavat ohjeet ja ehdot Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselta.

Palvelupaikat

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

Kadunrakennuksen yhteystiedot

Yhteystiedot

Salmi Jari Kunnossapitomestari Paloasemantie 4-6, 81720 Lieksa p. 04010 44750 jari.salmi@lieksa.fi