Katu kuva

Navigaatiovalikko

Kadut ja yleiset alueet

Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos huolehtii liikenneväylien, puistojen, satamien ja muiden yleisten alueiden ylläpidosta sekä vastaa myös hulevesiviemäröinnistä. Suunnittellen ja toteuttaen myös näihin liittyvät investoinnit. Pyrimme myös parantamaan liikkumisen turvallisuutta ja rakentamaan viihtyisämpää kaupunkiympäristöä, joka vastaa kaupungin asukkaiden, lisääntyvän matkailun sekä yritysmaailman tarpeita.

 

PTV-sisältö

Kirjaamo

Kirjaamo palvelee saapuvien asiakirjojen kirjaamisessa ja muissa asiakirjojen rekisteröintiin ja asianhallintaan liittyvissä asioissa. Kirjaamo ottaa vastaan Lieksan kaupungille osoitetut paperiset tai sähköiset asiakirjat; kirjaa, skannaa ja lähettää asiakirjat edelleen valmistelijoille, mm. hakemukset, kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastineet ja selvitykset, päätökset, anomukset, kuulutukset, vastaukset, kirjeet, tarjoukset, sopimukset jne. Kirjaamosta kuntalainen saa tietoja vireillä olevista asioista, päätöksistä, sopimuksista, luottamushenkilöistä sekä asiakirjojen käsittelystä ja kulusta.

Palvelun kieli: suomi.

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Käyntitiedot

 • Aukioloajat
  • Maanantai—Perjantai 9.00—15.00

Muut yhteystiedot

 • Sähköposti
  • kirjaamo@lieksa.fi
 • Postiosoite
  • PL 41
  • 81701 Lieksa

Sijoitusluvan hakuohje johtojen, kaapelien ja niihin liittyvien laitteiden sijoittamiseksi

Sijoitusluvan hakuohje johtojen, kaapelien ja niihin liittyvien laitteiden sijoittamiseksi


1.Lupaa johtojen sijoittamiseen voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella (Word, PDF yms.).

2.Sijoituslupaa haetaan toimittamalla hakemus sähköisesti Lieksan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lieksa.fi).

 

3.Otsikkokentässä tulee käydä ilmi, että kyseessä on sijoituslupahakemus sekä mitä ollaan sijoittamassa ja minne.

a.Esimerkki otsikko: ”Sijoituslupahakemus maakaapelin sijoittamiseksi kiinteistölle 422-xxx-xxx-xxx”.

 

4.Sijoituslupahakemuksessa tulee olla tiivis selostus hankkeesta:

a.Tarkoitus (sijoitettavat johdot ja laitteet).

b.Sijoituspaikka (kiinteistötunnus / kadun / puiston / muun alueen nimi).

c.Työalueen leveys, syvyys, johdon kokonaispituus ja osuus kaupungin mailla.d.Hakijan/johdonomistajan tiedot.

e.Yhteyshenkilö, vastuuhenkilöt yms.

f.Käyttöoikeussopimuksen allekirjoittaja.

i.Tarvittaessa tieto toisesta allekirjoittajasta lomien varalta.

g.Liitteet (hankkeen tiedot, kartat ja suunnitelmapiirustukset).

 

5.Johdoista ja laitteista tulee toimittaa kaupungille sijaintiedot dwg- tai shp-formaatissa. Aineisto toimitetaan ensisijaisesti koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK30. Aineiston voi toimittaa toises-sakin koordinaatistossa, kunhan asiasta on erikseen sovittu.

Kuntatekniikan päällikkö

Yhteystiedot

Patja Ritva, kuntatekniikan päällikkö Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 704 ritva.patja@lieksa.fi