Meluilmoitus kuva

Navigaatiovalikko

PTV-sisältö

Ympäristöilmoitus/meluilmoitus

Ympäristönsuojelulain 527/2014 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Erityisesti louhinnasta, murskauksesta ja paalutuksesta tulee tehdä ilmoitus. Mikäli toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, ympäristöilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Palvelupaikat

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

Lisätietoa melusta

Ely asioi verkossa sivusto