Maastoliikennelupa kuva

Navigaatiovalikko

Maastoliikennelupa

Maastoliikennelupa

 

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Maastoliikennelupa koskee maa-alueilla sekä jääpeitteisillä vesialueilla järjestettäviä tapahtumia.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja

  • luonnolle tai muulle ympäristölle
  • asutukselle
  • yleiselle virkistyskäytölle
  • kalastukselle tai
  • muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa haetaan lupapisteen kautta.