maa-aines kuva

Navigaatiovalikko

Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta

Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta

 

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.


Asumiseen ja ympäristöön liittyvä sähköinen ilmoitus:  - Maa-ainesten kotitarveottoilmoitus (Miun palvelut)