Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Mähkönsillan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaava ehdotusvaiheeseen Lieksassa

Mähkönsillan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaava ehdotusvaiheeseen Lieksassa

Lieksassa Mähkönsillan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen ja kaupunginhallitus saa ehdotuksen käsiteltäväkseen maanantaina 18.10.2021.

Asemakaavan laajennus ja muutos koskee Lieksanjoen ylittävää ns. kaarisillan aluetta. Asemakaavaehdotuksen mukaan huonokuntoinen kaarisilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaluonnos oli nähtävillä 11.3.-9.4.2021.

Kaavaluonnoksesta jätettyjen lausuntojen perusteella kaavassa on arvioitu tarkemmin mm. sillan sijaintivaihtoehtoja, kaarisillan säilyttämisen mahdollisuuksia sekä laajasti sillan merkitystä erityisesti liikenteen, yhdyskuntarakenteen, taloudellisten tekijöiden, palveluiden sekä maiseman ja kaupunkikuvan näkökulmista.

-Kaavaehdotuksessa esitetty ratkaisu on kaupungin alueellisen kehityksen ja erityisesti yritystoiminnan sekä työllisyyden kannalta erittäin merkittävä, suorastaan kriittinen tekijä, taustoittaa asiaa Lieksan kaupungin maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti. -Tehtyjen selvitysten perusteella kaarisillan mahdollinen suojelu olisi Lieksan kaupungille kokonaisuus huomioiden kohtuutonta, Haltilahti summaa.

Kaava on uuden voimassa olevan Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan mukainen ja Maakuntaliiton kaarisiltaa koskevan lausunnon mukainen. Maakuntakaava osoittaa kaarisillan maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuurihistorian kohteeksi. Kaavaselostuksessa todetaan arvojen vähentyneen sillan huonon kunnon takia. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella kaavassa ei ole velvollisuutta tutkia sillan valtakunnallista merkitystä.

Lausuntonsa jättivät Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Museovirasto, Väylävirasto, Lieksan Kehitys Oy, Lieksan kaupunkikeskustayhdistys ry ja Lieksan luonnonystävät ry. Lisäksi jätettiin neljä mielipidettä.

 

Kaava-aineisto on luettavissa otsikolla Lieksan kaupungin verkkosivuilla (Asemakaavan muutos ja laajennus, Mähkönsilta):

www.lieksa.fi/laadinnassa-olevat-kaavat

 

Lisätietoja:

Jukka Haltilahti, maankäyttöpäällikkö, p. 040 1044 840

Sillan kaaret sinsistä taivasta vasten.