Tarkastuslautakunta sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunta

  • seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
  • huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa
  • tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
     

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeellisiksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 2 kertaa vuodessa.

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kuivalainen Ville, Kesk. Puheenjohtaja Vuonisjärventie 2, 81560 Vuonisjärvi p. +358 50 3366 740 ville.kuivalainen@lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Eronen Seppo

Mustonen Eero, SDP Varapuheenjohtaja Kaatrankatu 9, 81750 Pankakoski p. +358 40 5158 736 eero.mustonen@lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Härkönen Eero

Partanen Lauri Koivulantie 1 D 2, 81720 Lieksa p. +358 40 5234 498

Henkilökohtainen varajäsen: Väätäinen Aija

Nykänen Irma, VAS Koivulantie 3 A 8, 81720 Lieksa p. +358 40 7571 461 irma.nykanen@pp1.inet.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Ikonen Maija

Teppo Tarja, PS Tapionkatu 18, 81700 Lieksa p. +358 40 0215 746

Henkilökohtainen varajäsen: Laatikainen Martti

Vastuunalainen tilintarkastaja

Vastuunalainen tilintarkastaja

Malkki Jukka Tarkastuslautakunnan sihteeri TALVEA, Puijonkatu 27 A 17, 70100 Kuopio p. +358 44 7113 593 jukka.malkki@talvea.fi

Talvea

Kaupungin tilintarkastusta hoitaa Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy