Lieksan lippu

Navigaatiovalikko

Päätöksenteko

Päätöksenteko

 

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin.   

Kaupungin johtaminen perustuu strategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Valtuusto siirtää toimivaltaansa voimassa olevan hallintosäännön määräyksillä. Kuntalaiset valitsevat valtuutetut joka neljäs vuosi.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta, huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sekä toimii esittelijänä kaupunginhallituksen kokouksissa.

 

Liite 1.8.2021 voimaan tulleeseen hallintosääntöön: Hallintosäännön otsikoiden ja pykälien muutokset 31.5.2021

 

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Hallintosääntö

Hallintosäännön ja pykälien muutokset 31.5.2021

Kuntalaki

Sidonnaisuudet

Viranhaltijapäätökset