Nuorten kesätyöt

Navigation Menu

Nuorten kesätyöt Lieksan kaupunkikonsernissa ja kesätyöseteli

Nuorten kesätyöt Lieksan kaupunkikonsernissa ja kesätyöseteli

Nuorten kesätyöt ja kesäseteli 2024

Nuorten kesätyöt Lieksan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä

Kesätöitä voivat hakea Lieksassa kirjoilla olevat 2003-2007 syntyneet koululaiset ja opiskelijat. Kesätöiden hakuaika on 22.1.-16.2. klo 15.00 saakka. Viime kesänä työllistettyjä nuoria voidaan palkata, jos muita hakijoita ei ole riittävästi. Nuorille voidaan tarjota myös pidempää työjaksoa, jos hakijoista on pula. Tarvittaessa kesätyöpaikkojen saajat arvotaan. Paikkoja on 60 nuorelle.

 

  • Kesätyöpaikkaa haetaan pääsääntöisesti sähköisellä lomakkeella Miun palveluissa (linkki avautuu uuteen välilehteen).
  • Paperisen lomakkeen voi palauttaa kaupungin asiakaspalvelupisteeseen, Pielisentie 3 tai asiakaspalvelu@lieksa.fi.

 

Nuoren tulee olla kirjoilla Lieksassa (kotipaikkakunta Lieksa) ja heidän on oltava läsnäolevana opiskelijana jossakin oppilaitoksessa. Poikkeuksena ovat vuoden 2024 abiturientit, joiden ei tarvitse olla kirjoilla missään oppilaitoksessa paikkaa hakiessaan.

Työsuhteen kesto on neljä viikkoa ja työaika kuusi tuntia päivässä. Sopimuspalkka on 1 162,79 € (sisältäen lomakorvauksen ja -rahan).

Työpaikkoja on kuntatekniikkaliikelaitoksessa puistotöissä ja liikuntapaikoilla, hyvinvointipalveluissa kirjastossa, päivähoidossa, museolla, liikennepuistossa ja musiikkiopistossa (kesämuusikot), matkailuneuvonnassa asiakaspalvelussa sekä Lieksan Kiinteistöillä puhtaanapitotehtävissä.

Valituille pyritään ilmoittamaan 15.3. mennessä.

 

Kesätyöseteli

Kesätyöseteli

Kesätyösetelillä voi palkata Lieksassa kirjoilla olevan, korkeintaan 19-vuotiaan nuoren töihin kesäkaudella 1.5.-30.9.

 

Työhön voidaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja jonka osalta perusopetuksen suorittaminen on päättynyt. Lisäksi saadaan 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana sanotun iän täyttävä ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen enintään puoleksi hänelle kulloinkin koulusta annettavasta loma-ajasta sekä koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kulloinkin kestoiltaan lyhytaikaiseen työsuoritukseen.

 

Työsuhde voi olla yhtäjaksoinen tai se voi sijoittua useampaa jaksoon. Nuori hankkii itse työpaikan.

 

Kesäsetelin työnantajana voi olla Lieksassa toimiva yhdistys, yritys tai säätiö, jolla on Y-tunnus. Kesäsetelillä palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen ym. perheenjäsen. Yksityistaloutta, perhettä, kuntaa, kuntayhtymää, valtiota tai yksityistä henkilöä ei hyväksytä kesäsetelin työpaikaksi. Työpaikan tulee olla Lieksassa.

 

Yhden setelin arvo on 250,00 €. Bruttopalkan on oltava ilman sivukuluja minimissään

350 €. Nuori voi saada yhden kesäsetelin kesää kohden. Yritys ym. voi saman kesän aikana ottaa palvelukseen enintään kaksi nuorta, joilla on kesäseteli. Kaupunkikonserniin kesätöihin palkattu nuori ei voi saada samana vuonna työpaikkaa kesäsetelillä. Työnantaja hakee tukea jälkikäteen 31.10. mennessä.

 

Kesäseteleitä saa kaupungin asiakaspalvelupisteestä, Pielisentie 3, maanantaista 22.1. alkaen. Niitä on saatavilla 30 kappaletta ja ne myönnetään hakujärjestyksessä.