Opetus

Navigation Menu

Навигационная цепочка

Opetussuunnitelma

Perusopetus

 

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Mikäli perusopetukselle asetettuja tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.
 
Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn opetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Oppivelvollisen huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Lieksassa perusopetusta annetaan

  • Alakoulut: Lieksan Keskuskoulu, Rantalan koulu, Kolin koulu
  • Lieksan yläkoulu

 

Ilmoittautuminen perusopetukseen

Ekaluokkalaisten kevään 2023 tutustumispäivät

 

Opetussuunnitelma
 

Perusopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 15.6.2016, päivitetty 21.6.2017, 1.12.2020 ja 6.6.2023.

Perusopetuksen opetussuunnitelmaan

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 15.6.2016.

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2023

Lieksan peruskoulujen ja lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö

Yhteystiedot

Rossi Johanna Rehtori, esiopetus ja perusopetus luokat 1-6. Lieksan Keskuskoulu, Koulukatu 16 Rantalan koulu, Rantalantie 4 Kolin koulu, Aapiskukontie 11, Koli

p. +358 40 1044 235 / johanna.rossi@lieksa.fi

Rämänen Pirjo Yläkoulun ja lukion vs. rehtori ajalla 12.2.2024-31.5.2025 Brahea-kampus, Kuhmonkatu 30 81700 Lieksa p. +358 40 1044 210 pirjo.ramanen@edu.lieksa.fi