Luokkahuone

Navigaatiovalikko

Perusopetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen perusopetukseen

Perusopetuksen aloittava oppilas

Perusopetuslain 25 §:n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Vuonna 2022 oppivelvollisiksi tulevat vuonna 2015 syntyneet. Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Erillistä kouluun ilmoittautumista ei tarvitse tehdä, vaan ensimmäiselle luokalle tulevien lasten huoltajille lähetetään maaliskuun loppuun mennessä päätös oppilaan koulunkäyntipaikasta (väestörekisteristä saadun osoitteen mukainen lähikoulu).

Huoltajan, joka haluaa, että lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, tulee toimittaa tätä koskeva anomus ja asiantuntijalausunnot. Hakemus toimitetaan osoitteeseen: Lieksan kaupunki, PL 41, 81701 Lieksa.

Tutustuminen omaan kouluun järjestetään ennen kouluvuoden alkua.

 

Koulunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun (hakuaika 31.3.2022 mennessä)

Huoltaja voi hakea oppilaalle koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin lähikouluun. Koulunkäyntipaikkaa koskevan muutoshakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena tai  oheisella tulostettavalla lomakkeella. Hakemus toimitetaan osoitteeseen: Lieksan kaupunki, PL 41, 81701 Lieksa (käyntiosoite Pielisentie 3, 3. krs). Oppilaan käydessä koulua muussa kuin lähikoulussa huoltaja huolehtii oppilaan koulukuljetuksesta.

Koulunkäyntipaikkaa koskeva muutoshakemus

 

Toisesta kunnasta muuttava oppilas

Alla oleva oppilastietolomake täytetään toisesta kunnasta muuttavasta oppilaasta.

Oppilastietoilmoituslomake

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Rossi Johanna Rehtori, esiopetus, perusopetus luokat 1-6 Rantalantie 4, 81720 Lieksa p. +358 40 1044 235 johanna.rossi@lieksa.fi
Hiltunen Reetta-Leena rehtori, yläkoulu ja lukio Kuhmonkatu 30 81700 Lieksa 040 1044 210 reetta-leena.hiltunen@lieksa.fi
Oinonen Pirjo-Helena Toimistosihteeri Pielisentie 3, 3. kerros, 81700 Lieksa +358 401044 008 pirjo-helena.oinonen@lieksa.fi