Kuntouttava työpalvelun kuva

Navigation Menu

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

 

Kuntouttava työtoiminta  siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023

 

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnat eivät voi enää tuottaa palvelua omana toimintanaan, vaan järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle

Kuntouttava työtoiminta - siunsote.fi

Kuntouttava työtoiminta on viimesijainen palvelu muihin mahdollisiin työllistymistä tai osaamisen edistämistä tukeviin palveluihin nähden. Kuntouttavalla työtoiminnalla ei voida korvata palkkatuettua tai muuta työsuhteista työtä. Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään parantamaan henkilön elämänhallintaa sekä luomaan edellytyksiä työllistymiselle sekä julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle.