Päiväkodit

Navigaatiovalikko

Päiväkodit

Päiväkodit

Päiväkoti Orava

         Kaupungin eteläosa

Partalanmäen päiväkoti

         Kaupungin pohjoisosa

 

PTV-sisältö

Kunnallinen päiväkotihoito

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

Lieksassa päiväkotihoitoa järjestetään kahdessa päiväkodissa, Orava (Oravatie 1, 81720 Lieksa) ja Partalanmäen päiväkoti, (Jokikatu 1, 81700 Lieksa).

Kenelle ja millä ehdoin

Päiväkotihoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

PTV-sisältö

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Lainsäädäntö

Lieksan kaupungissa vuorohoitoa järjestetään Partalanmäen päiväkodissa. Vuorohoitoa tarjotaan huoltajien ilmoittamien hoitoaikojen puitteissa.


Kaikissa Partalanmäen päiväkodin ryhmissä on hoidossa vuorohoitoa tarvitsevia lapsia. Vuorohoito on iltaisin klo 16.30 jälkeen, aamuisin ennen klo 6.30, öisin sekä viikonloppuisin järjestettävää päivähoitoa vuorotyötä tekevien huoltajien lapsille.


Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa järjestetään vain perheen todellisen hoidontarpeen mukaan. Jos vuorohoidontarve peruuntuu syystä tai toisesta (esim. lapsen sairastumisen tai vanhemman työvuoron muutoksen vuoksi), ei lasta tuoda vuorohoitoon. Muutoksista tulee aina ilmoittaa mahdollisimman pian päiväkotiin.


Moisionkadulla, varhaiskasvatuksen esiopetusryhmässä (Esikot) olevien lasten vuorohoito toteutuu Partalanmäellä. Lapset siirtyvät vuorohoitoon Moisionkadulta taksilla etukäteen sovitusti. Aikainen aamuhoito toteutuu Moisionkadulla.

Vuorohoidon järjestämisestä sovitaan etukäteen huoltajien kanssa. Huoltajat varaavat lastensa vuorohoidon tarpeet DaisyFamilyssä kolmen viikon varausjaksoissa ennen uuden suunnitelmajakson alkua.

Kenelle ja millä ehdoin

Vanhemmat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan. Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Vuorohoitoon ovat oikeutettuja perheet joissa molemmat huoltajat tai samassa taloudessa asuvat ovat vuorotyössä tai opiskelevat iltaoppilaitoksessa. Todistus vuorotyöstä tai iltaopiskelusta tulee toimittaa sähköpostitse eija.heikkinen@lieksa.fi

Toimi näin

Huoltajat varaavat lastensa vuorohoidon tarpeet sähköisesti DaisyFamilyssä kolmen viikon varausjaksoissa ennen uuden suunnitelmajakson alkua.

PTV-sisältö

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäistä hoitoa järjestetään tarvittaessa olemassa olevien resurssien puitteissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53 §) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54 §). Linkki sosiaaliasiamiesten sivuille: http://www.siunsote.fi/sosiaaliasiamies ja muistutuslomake