Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan uudesta sote-kiinteistöjen tilaratkaisukokonaisuudesta valitus 

Lieksan uudesta sote-kiinteistöjen tilaratkaisukokonaisuudesta valitus 

Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksestä § 52 28.9.2020 on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Asia koskee Lieksaan valmisteilla olevaa sote-kiinteistöjen tilaratkaisukokonaisuutta, ja valittaja vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista.
Kaupunginhallitus käsittelee Itä-Suomen hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa maanantain 30.11. kokouksessa.

Valittaja perustelee vaatimustaan mm. asian valmisteluun liittyvillä vaikuttamismahdollisuuksilla, kustannusten käsittelyllä valmistelussa sekä vaikutuksilla kuntatalouteen.

Asian valmistelu on tehty valittajan mielestä puutteellisesti, ja kaupungin olisi pitänyt pyytää lausuntoja mm. järjestöiltä, joiden toimenkuvaan kiinteistöjärjestely kokonaisuudessaan tai jokin sen toiminta tai sen osa kuuluu sekä kuulla esimerkiksi asukas- ja kotiseutuyhdistyksiä. 

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen taustoittaa, että Lieksan kaupunki on tehnyt kiinteistöjärjestelyn valmistelussa yhteistyötä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän, Siun soten kanssa, joka on järjestämisvastuussa sote-palveluista kaupungin alueella. Kaupunki vuokraa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimitilat kuntayhtymän palvelutuotannon käyttöön. 

Lieksan kaupunki ja Siun sote ovat pitäneet valmisteluvaiheessa useita kuulemistilaisuuksia eri sidosryhmille.

-Siun sote piti järjestelyyn liittyviä kuulemistilaisuuksia henkilökunnalle ja asiakkaille sekä heidän omaisilleen Partalanmäen palvelukeskuksessa ja Toukolantien kehitysvammaisten toimintakeskuksessa, kertoo kaupunginjohtaja Määttänen. -Myös terveyskeskuksen henkilökunnalle pidettiin tiedotus-/kuulemistilaisuus. 

-Lieksan kaupunki on pyytänyt lausunnot tai käsitellyt asiaa ennen valtuuston tekemää päätöstä mm. Siun soten paikallisessa neuvottelukunnassa, kaupungin vaikuttamistoimielimisissä eli vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa ja nuorisovaltuustossa sekä kuntalaisille suunnatussa, avoimessa kuulemistilaisuudessa, Lieksan kaupunginjohtaja toteaa. -Mielestämme asian valmistelu on tehty laajasti eri sidosryhmiä kuullen kunta- ja hallintolain mukaisesti.

Valittaja on nostanut esille myös sen, ettei päätöksen valmistelu sisällä edes arviota kustannuksista, joilla nykyisten kiinteistöjen toimivuus saatettaisiin vastaamaan aikamme vaatimuksia. Lisäksi valituksessa on todettu, ettei hallintolain 38 §:n mukaisia katselmuksia ole suoritettu kiinteistöissä ja ongelmia kirjattu valmistelussa huomioitaviksi. 

Kaupunginjohtaja pitää esitettyä väittämää virheellisenä. -Lieksan kaupunginvaltuusto on 25.11.2019 § 67 hyväksynyt toimitilojen toimenpideohjelman, jossa on linjattu kaupungin omistuksessa oleviin rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet tulevina vuosina. -Toimenpideohjelmaa varten on tehty kuntoselvitykset ja arvioitu mahdollisten korjausten kustannuksia. Toimenpideohjelmassa Partalanmäen palvelukoti, terveyskeskus ja Toukolantie 27 on luokiteltu realisoitaviin/purettaviin kiinteistöihin kiireellisyysluokalla 2, mikä tarkoittaa toimenpiteitä 2 – 5 vuoden sisällä. 

-Järjestelyyn liittyvässä kuntalaiskuulemisessa sekä valtuuston käsittelyssä kiinteistöjen kuntoon, korjaustarpeisiin ja kustannuksiin liittyviä asioita käytiin avoimesti läpi eli kaikki tieto on annettu tilaisuuksissa myös eteenpäin, Määttänen painottaa.

Valituksessa on nostettu esiin myös se, ettei missään asiakirjoissa ole esitetty vaikutuksia Lieksan talouteen. 

Määttänen tähdentää, että valtuuston päättämän sote-kiinteistöjärjestelyn pääasiallisena tarkoituksena on paitsi turvata kuntalaisille nykyaikaiset, toimivat ja terveelliset sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat myös samalla pienentää kunnan taloudellista riskiä, joka liittyy sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen. 

-Lieksan kaupungin näkökanta valitukseen on yksiselitteisesti, että valitus tulee hylätä perusteettomana, kaupunginjohtaja summaa. -Lisäksi pyydämme hallinto-oikeutta käsittelemään tämän asian kiireellisenä, jotta pääsemme varmistamaan kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen uusissa, toimivissa ja turvallisissa tiloissa mahdollisimman pikaisesti.


Lisätietoja: 
Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen
jarkko.maattanen@lieksa.fi
p. 040 1044 001

Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen
arto.sihvonen@lieksa.fi
p. 040 1044 101