Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupungin lausunnossa valtion väyläverkon investointiohjelmasta korostuu huoltovarmuus ja koko maan elinvoimaisena pitäminen

Lieksan kaupungin lausunnossa valtion väyläverkon investointiohjelmasta korostuu huoltovarmuus ja koko maan elinvoimaisena pitäminen

Väylävirasto on pyytänyt Lieksan kaupungilta lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025-2032. Investointiohjelma päivitetään vuosittain.

Lieksan kaupunki korostaa lausunnossaan, että investointiohjelman päivittäminen realistisen tilannekuvan ja tarpeiden mukaan on tärkeää. Kaupunki huomauttaa, että huoltovarmuutta ja turvallisuutta, erityisesti Itä-Suomen näkökannasta pitäisi painottaa ohjelmassa huomattavasti nykyistä enemmän, muuttunut toimintaympäristö huomioiden.

Lieksan kaupunki painottaa, että huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että investointeja saadaan toteutettua koko Suomeen ja sitä kautta edesautetaan koko maan elinvoimaisena pitämistä. -Tällä hetkellä investointiohjelman vaikutukset eivät ole tasapuoliset koko maan alueella, vaan ohjelman hyödynsaajana ovat pääosin Etelä- ja Länsi-Suomen alueet. Pohjois-Karjalaan hankkeiden hyötyjä kohdentuu huomattavasti vähemmän, toteaa vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen. -Keskeisenä asiana Itä-Suomen hankkeissa tulisi painottua Pohjois-Suomen tapaan saavutettavuus erityisesti elinkeinoelämän sekä huoltovarmuuden näkökulmasta, Sihvonen sanoo.

Kaupunki pitää hyvänä, että investointiohjelman ratahankkeissa on mukana Imatra-Joensuu välityskyvyn parantaminen sekä raideliikenteeseen liittyvän Syrjäsalmen sillan uusiminen. -Positiivista investointiohjelmassa on se, että mukaan on nostettu Joensuu-Nurmes-rataosuuden peruskorjaus ja toimivuuden parantaminen. Peruskorjaus vaatii nopeita toimenpiteitä, jotta raideliikenne kyseisellä välillä voi jatkua, vt. kaupunginjohtaja toteaa.

Kantatie 73:n Lieksanjoen ylittävä silta on investointiohjelmassa prioriteettiluokassa 2. Sillan suunnittelu on loppusuoralla ja tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Kaupunki pitää perusteltuna sillan prioriteettiluokkaa ja painottaa sillan uusimisen tärkeyttä pikaisella aikataululla liikennöinnin riskien pienentämiseksi. Kaupunki toivoo, että sillan määrärahat saadaan kohdennettua vuodesta 2025 alkaen, jolloin sillan uusiminen olisi mahdollista aloittaa. Kaupunki pitää myös tärkeänä, että tarvittava määräraha saadaan vahvistettua. -Näyttää siltä, että alun perin varattu määräraha ei tule riittämään, joten on syytä varmistaa, ettei sillan uusiminen jää kiinni vajaasta rahoituksesta, Sihvonen korostaa.  -Silta on ainoa silta Pielisen itäpuolella, joka mahdollistaa ajoneuvoliikenteelle Lieksanjoen ylittämisen ja se on elintärkeä myös teollisuuden kuljetusten varmistamiseksi, Sihvonen huomauttaa.

Lieksan alueelta Ylä-Kolintien jalankulku- ja pyöräilyväylä on nimetty toteutukseen ehdolla olevaksi, perusväylänpidon parantamishankkeeksi. Lieksan kaupunki pitää ehdottoman perusteltuna, että väylä on tunnistettu tarpeelliseksi erillishankkeeksi, koska nykyinen tilanne ei vastaa liikenteen tarpeita, eikä ole turvallinen kevyelle liikenteelle. Ely-keskus on nostamassa kyseisen alueen suunnitteluvalmiutta ja myös Lieksan kaupunki osallistuu tähän rahallisesti. -Tiesuunnitelman valmistuttua on ehdottoman tärkeää varmistaa investoinnin toteuttaminen alueella pikaisella aikataululla, vt. kaupunginjohtaja sanoo.

Lieksan kaupunki on huolissaan myös alemman tieverkon kunnosta ja rahoituksesta, ja kaupunki korostaakin, että ne on huomioitava valtion talousarviossa riittävällä tasolla

 

Lieksan kaupunginhallitus saa lausunnon käsiteltäväkseen maanantaina 4.12.2023.

 

Lisätietoja:

Arto Sihvonen, vt. kaupunginjohtaja

arto.sihvonen@lieksa.fi / 040 1044 101