Karvahattuinen

Puuvalikko

Navigaatiovalikko

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito


Perhepäivähoidossa hoitopaikkana on hoitajan oma koti. Lapsiryhmä on pieni; neljä alle kouluikäistä lasta kokopäivähoidossa sekä mahdollisesti yksi osa-aikahoidossa oleva lapsi. Lapsiryhmässä voi olla eri-ikäisiä lapsia, joten toimintaa suunnitellaan lasten kehitystaso huomioiden. Lapsille laaditaan henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Perhepäivähoitajien lomien ja vapaiden aikana varahoitoa järjestetään mahdollisuuksien mukaan muilla perhepäivähoitajilla tai kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä.

PTV-sisältö

Perhepäivähoito esiopetusikäisille

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

Osa päivähoitoa tarvitsevista esioppilaista voi sijoittua perhepäivähoitoon.

Palvelun toteuttaa
  • Lieksan kaupunki