Kuntouttava työpalvelun kuva

Navigaatiovalikko

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta -  siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnat eivät voi enää tuottaa palvelua omana toimintanaan, vaan järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle

Kuntouttava työtoiminta - siunsote.fi

Kuntouttava työtoiminta on viimesijainen palvelu muihin mahdollisiin työllistymistä tai osaamisen edistämistä tukeviin palveluihin nähden. Kuntouttavalla työtoiminnalla ei voida korvata palkkatuettua tai muuta työsuhteista työtä. Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään parantamaan henkilön elämänhallintaa sekä luomaan edellytyksiä työllistymiselle sekä julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle.