Kuljetukset

Navigaatiovalikko

Esiopetuksen kuljetukset

Kuljetukset

 
Esiopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun yhdensuuntainen matka kotoa tai päivähoitopaikasta esiopetusyksikköön on yli kolme kilometriä.

Maksuttoman koulukuljetuksen antamisesta, avustamisesta ja kustannusten korvaamisesta päättää asianomaisen koulun rehtori.
 
Kuljetus järjestetään myös, mikäli matka muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
 
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Saattoavustus korvataan huoltajalle joukkoliikenteen koulukuljetuksesta perimän maksun suuruisena. Kuljetusavustusta maksetaan vain erillisellä päätöksellä.
 
Arvioitaessa esiopetuksen oppilaan oikeutta maksuttomaan kuljetukseen kiinnitetään huomiota oppilaan huoltajan tosiasialliseen esteeseen kuljettaa lasta esiopetukseen.
 
Kuljetus järjestetään lääkärin tai muun asiantuntijan lausuntoon perustuen ja vain siksi ajaksi, jona huoltajalla on tosiasiallinen este kuljettaa lastaan.
 
Huoltaja vastaa esioppilaan kuljettamisesta koulutuksen järjestäjän osoittamaan kuljetuksen lähtö- ja tulopaikkaan. Oppilas on velvollinen olemaan kuljetusreitin varrella hänelle määrätyssä paikassa ajoaikataulun mukaisena aikana. Huoltajan on ilmoitettava liikennöitsijälle kuljetuksesta poissaolosta ja muista muutoksista kuljetuksiin.
 
Kuljetuksen aikana oppilaan on noudatettava kuljettajan antamia ohjeita.
 
Maksuton koulumatka annetaan joukkoliikennematkana (linjaliikenne, ostoliikenne tai muu säännöllinen henkilöliikenne, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä).
 
Jos joukkoliikenteen käyttö ei ole mahdollinen, järjestetään tilauskuljetus.

Lisätietoja hyvinvointikoordinaattori Juha Ryynänen p. +358 40 1044 160, email: juha.ryynanen@lieksa.fi         

PTV-sisältö

Koulukuljetus

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

Kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos oppilaan koulumatka esiopetuksen ja 1-3 -luokkien oppilaalla ylittää kolme kilometriä.


Kuljetuksen järjestämiseksi tai korvausten maksamiseksi 4-9 -luokkien oppilailla koulumatkan tulee ylittää viisi kilometriä.


Jos esiopetuksessa oleva oppilas on samanaikaisesti hoidossa päiväkodissa, huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta. Tarkemmat ohjeistukset löytyvät koulukuljetusoppaasta.


Mikäli oppilas kuuluu koulukuljetuksen piiriin, erillistä hakemusta ei tarvita.


Mikäli oppilaalla ei ole oikeutta koulukuljetukseen, huoltajan tulee tehdä erillinen hakemus, josta päätöksen tekee rehtori. Hakemuslomakkeen saa ao. koululta.

Palvelupaikat

Lieksa (4)

Palvelupaikat

Palvelun toteuttaa
  • Lieksan kaupunki