Opetus

Navigaatiovalikko

Opetussuunnitelma

Perusopetus

 

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Mikäli perusopetukselle asetettuja tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.
 
Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn opetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Oppivelvollisen huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Lieksassa perusopetusta annetaan

  • Pohjoisen alueen alakouluissa: Keskuskoulu, Jamalin koulu
  • Eteläisen alueen alakouluissa: Rantalan koulu, Vuoniskylien koulu, Kolin koulu
  • Yläkoulussa: Keskuskoulun yläkoulu
     

Lieksan peruskoulujen ja lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Opetussuunnitelma
 

Perusopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 15.6.2016, päivitetty 21.6.2017 ja 1.12.2020.

Perusopetuksen opetussuunnitelmaan

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 15.6.2016.

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan

 

ZAU-tiedekerho Lieksassa

ZAU-tiedekerho Lieksassa

ZAU-tiedekerho Lieksassa

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö

Yhteystiedot

Ryynänen Juha Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Pielisentie 9-11, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 160 juha.ryynanen@lieksa.fi
Päiväpuro Matti Aluerehtori, pohjoinen alue p. +358 40 1044 211 matti.paivapuro@lieksa.fi
Rossi Johanna Aluerehtori, eteläinen alue p. +358 40 1044 235 johanna.rossi@lieksa.fi
Hiltunen Reetta-Leena Rehtori, yläkoulu ja lukio p. +358 40 1044 210 reetta-leena.hiltunen@lieksa.fi