Lieksa

Navigaatiovalikko

Kaupunginhallituksen lupajaosto

Kaupunginhallituksen lupajaosto

 

Kaupunginhallituksella on lupajaosto, joka toimii kaupungin maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaisena  viranomaisena. 

Lupajaostossa  on viisi  (5) jäsentä.  Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus valitsee lupajaostoon toimikaudekseen keskuudestaan kaksi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka voivat olla myös kaupunginhallituksen varajäseniä.

Valtuusto valitsee jaostoon kolme jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunginhallitus  nimeää  valitsemistaan  jäsenistä  lupajaostolle  puheenjohtajan  ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksen lupajaoston kokouksissa esittelijänä rakennusvalvontatoimen ja koko lupajaoston toimialaan kuuluvissa asioissa toimii rakennustarkastuspäällikkö. Ympäristönsuojelusihteeri esittelee ympäristönsuojelutoimeen liittyvät asiat.

 

 

Kaupunginhallituksen lupajaoston yhteystiedot

Kaupunginhallituksen lupajaosto

Väänänen Timo Puheenjohtaja timo.vaananen@lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Pöppönen Jukka

Saastamoinen Esko Varapuheenjohtaja esko.saastamoinen@lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Räty Esa

Kaverinen Maija maija.kaverinen@lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Kangas Sari

Kiiskinen Seppo K seppo.k.kiiskinen@lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Komulainen Matti

Kurkinen Satu-Lilja satu-lilja.kurkinen@lieksa.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Harjunen Sari