Päivähoitohakemus

Navigaatiovalikko

Päivähoitohakemus

Varhaiskasvatus haku ja maksut

Haku ja maksut

 

Paikkaa varhaiskasvatukseen on haettava pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen toivottua alkamisajankohtaa. Jos tarve tulee yllättäen työn tai opiskelun vuoksi, kaupungilla on kaksi viikkoa aikaa järjestellä paikkaa. Huoltajat saavat esittää toiveen varhaiskasvatuspaikasta ja toiveet pyritään toteuttamaan, jos se vain on mahdollista.

Täytä sähköinen varhaiskasvatushakemus eDaisy-palvelun kautta:

eDaisy-palvelussa pääset tekemään myös varhaiskasvatuksen tuloselvitykset ja irtisanomis- sekä muutosilmoitukset.

 

Mikäli haluat lähettää paperisen varhaiskasvatushakemuksen, tulosta alla oleva hakemus ja täytä se käsin. Tätä lomaketta ei voi lähettää sähköisesti, vaan se tulee toimittaa ensisijaisesti sille varhaiskasvatusalueelle, josta paikkaa haetaan.

Tulostettava varhaiskasvatushakemus

 

Voit hakea lapsellesi tarvittaessa myös tilapäistä varhaiskasvatuspaikkaa. Tilapäinen varhaiskasvatus (parkkihoito) on aina satunnaista ja mahdollista enintään viitenä päivänä kalenterikuukauden aikana. Tilapäistä varhaiskasvatusta järjestetään olemassa olevien resurssien puitteissa ja sitä voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Tilapäisen varhaiskasvatuksen mahdollisuutta voi tiedustella päiväkotien johtajalta. Sitä varten tulee täyttää erillinen lomake: tilapäinen varhaiskasvatushakemus (parkkihoito).

 

Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella. Maksun perinnässä noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia.

 

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut ja toimintaohjeet varhaiskasvatusmaksun määrittelemiseksi

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

Maksun perinnässä noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n sekä Lieksan kaupungin hyvinvointilautakunnan päätösten mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016) on muutettu siten, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan nostamalla maksun määrittämisessä käytettäviä tulorajoja. Ohjeet ovat voimassa 1.3.2023 alkaen, jolloin laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta on tullut voimaan. Indeksitarkastuksen tehdään kahden vuoden välein.

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.3.2023 alkaen ja toimintaohjeet varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.8.2024 alkaen ja toimintaohjeet varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi 

 


Lait varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) ja (959/2017)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut yhteystiedot

Yhteystiedot

Saarimaa Jaana toimistosihteeri 040 1044 107 varhaiskasvatus.laskutus@lieksa.fi