Nuorten kesätyöt

Navigation Menu

Nuorten kesätyöt ja kesäseteli 2022

Nuorten kesätyöt 2022 - lisähaku

 

Lieksan kaupunkikonserni tarjoaa neljän viikon mittaisen kesätyöpaikan 63 lieksalaiselle koululaiselle/opiskelijalle eri toimipisteisiin.

Kesätyöpaikkaa voivat hakea vuosina 2001 - 2005 syntyneet nuoret. Lisähakuun voivat osallistua myös kaupunkikonsernissa viime kesänä työssä olleet nuoret.

Hakijoiden on oltava kirjoilla Lieksassa (kotipaikkakunta Lieksa) ja heidän on oltava läsnä olevana opiskelijana jossakin oppilaitoksessa. Poikkeuksena ovat vuoden 2022 lieksalaiset abiturientit, joiden ei tarvitse olla kirjoilla missään oppilaitoksessa paikkaa hakiessaan. Sopimuspalkka on neljän viikon jaksolta 1128,69 € (sisältäen lomakorvauksen ja lomarahan), työaika 6 h/pv.

Kesätyöpaikkaa voi hakea Lieksan kaupungin nettisivuilta löytyvällä lomakkeella  nuorten kesätyöt/lisähaku tai kaupungin asiakaspalvelupisteestä saatavalla lomakkeella. Lomakkeen voi palauttaa os. Lieksan asiakaspalvelupiste, Pielisentie 3, 81700 Lieksa TAI asiakaspalvelu@lieksa.fi.

 

Tiedustelut p. 040 1044 008 tai 040 1044 710.

 

Hakuaika on 5.5.- 17.5.22 klo 15.00. Valituille ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Tulostettava hakulomake:

Nuorten kesätyöt/lisähaku

 

 

 

Nuorten kesäseteli 2022

 

Lisäksi kaupunki tarjoaa nuorten kesätyöhön palkkaamiseksi kesäseteliä, jonka arvo on 250,00 €.

Kesäseteliä käyttävän nuoren työnantajana voi olla Lieksassa toimiva yhdistys, yritys tai säätiö, jolla on Y-tunnus. Kesäsetelillä palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen ym. perheenjäsen. Yksityistaloutta, perhettä, kuntaa, kuntayhtymää, valtiota tai yksityistä perhettä ei hyväksytä kesäsetelin työpaikaksi. Yritys ym. voi saman kesän aikana saada palvelukseen enintään kaksi nuorta, joilla on kesäseteli.

 

Kesäsetelin saaja voi olla korkeintaan 19-vuotias. Laki nuorista työntekijöistä § 2 määrittää, että työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja jonka osalta perusopetuksen suorittaminen on päättynyt. Lisäksi saadaan 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana sanotun iän täyttävä henkilö ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen:

  1. enintään puoleksi hänelle kulloinkin koulusta annettavasta loma-ajasta sekä
  2. koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kulloinkin kestoiltaan lyhytaikaiseen työsuoritukseen.

 

Kaupunkikonserniin kesätöihin palkattu nuori ei voi saada samana vuonna työpaikkaa kesäsetelillä.

 

Kesätyösetelilomake 2022

Kesätyöseteliohjeet 2022

Kesätyöseteliohjeet nuorille 2022

Kesätyöseteliohjeet työnantajille 2022