Luvat ja ilmoitukset kuva

Navigation Menu

Luvat ja ilmoitukset

Luvat ja ilmoitukset

Vireillä olevat hakemukset ja ilmoitukset

Lupapiste

 

Lupapiste laajenee rakennusvalvonnan lisäksi ympäristönsuojeluun. Lupapisteen avulla hoidat ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset verkossa vuorokauden ympäri.

Lupapiste kattaa Lieksan ympäristö- ja maa-aineslupien, ilmoitusten, rekisteröinnin sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Lupapiste löytyy osoitteesta: https://www.lupapiste.fi

 

Vireillä olevat hakemukset ja ilmoitukset

Kuulutus meluilmoituksesta / Rahti-Kettunen Oy / Lieksan Vaskiklubi -musiikkitapahtuma 2024

Kuulutus

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta rekisteröinti-ilmoituksesta, Binderholz Nordic Oy, Kevätniemi, Höylälaitos ja pellettitehdas 

Kuulutus
Liite 

 

Päätösasiakirjat

Kuulutus meluilmoitusta koskevasta päätöksestä / Rahti-Kettunen Oy / Lieksan Vaskiklubi -musiikkitapahtuma 2024

Kuulutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoitukset ja rekisteröinti

Ilmoitukset ja rekisteröinti

Lupamenettelyn sijaan joistakin ympäristöön vaikuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai ELY-keskukselle. Rekisteröintimenettelyllä on korvattu osa aiemmin lupamenettelyyn kuuluvista toiminnoista.

Meluilmoitus

Meluilmoitus

Tilapäisestä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ja viimeistään 30 vrk ennen toimenpidettä tai tapahtumaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Näitä ovat mm. yleisötilaisuudet ja rakentaminen, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Lue lisää

 

 

Lannan patterointi

Maatalouden ilmoitukset

Lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 31.10. eli lokakuun loppuun mennessä.

Lannan aumausilmoitus tulee tehdä kuivalannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen varastoinnista aumassa ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) mukaisesti. Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa MARA -asetus

Ylijäämämaiden ja tiettyjen jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Ylijäämämaiden hyödyntämisestä tehdään ilmoitus ympäristölupatarpeen arviointia varten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Pienimuotoisesta (alle 500 tonnia) betoni-, tiili-, ja asfalttijätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa tehdään valvontailmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Ilmoitukset tehdään Lupapisteessä 

 

Ammattimaisesta ja suurimuotoisesta mm. betoni-, tiili- ja asfalttijätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa tehdään ELY-keskukselle.

Lisätietoa Ympäristöhallinnon sivuilta

 

Toiminnan rekisteröinti

Toiminnan rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat ja alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa vaan tehdään rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Rekisteröinti tehdään Lupapisteessä

Lisätietoa: Ympäristö.fi -sivuilta

 

Jätteen ammattimainen keräys

Jätteen ammattimainen keräys

Jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

Ilmoitus Lupapisteeseen

Lisätietoja: ympäristo.fi

Rantojen kunnostus/ruoppaus

Rantojen kunnostus/ruoppaus

Rannan ruoppaamisesta ja koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta on ilmoitettava vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista Ely-keskukselle. Yli 500 m³ ruoppaukselle on haettava vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta.

Lisätietoja: ELY-keskus