Nuorten kesätyöt

Navigaatiovalikko

Nuorten kesätyöt

Nuorten kesätyöt ja kesäseteli

Nuorten kesätyöt v. 2019 tulevat hakuun keväällä 2019

 

Nuorten kesätyö 2018

Lieksan kaupunki, Lieksan kuntatekniikkaliikelaitos ja Lieksan Kiinteistöt Oy tarjosivat neljän viikon mittaisen kesätyöpaikan 70 lieksalaiselle koululaiselle/opiskelijalle eri toimipisteisiin vuonna 2018.

Kesätyöpaikkaa hakivat vuosina 1997-2001 syntyneet nuoret. Ne nuoret, jotka olivat saaneet kesätyöpaikan arvonnan kautta kaupungin palveluksessa vuonna 2017, eivät voineet osallistua arvontaan vuonna 2018. Hakijoiden on oltava kirjoilla Lieksassa (kotipaikkakunta Lieksa) ja heidän on oltava läsnä olevana opiskelijana jossakin oppilaitoksessa. Poikkeuksena ovat vuoden 2018 lieksalaiset abiturientit, joiden ei tarvitse olla kirjoilla missään oppilaitoksessa paikkaa hakiessaan.

Sopimuspalkka on neljän viikon jaksolta 1073 € (sisältäen lomakorvauksen ja lomarahan), työaika 6 h/pv.

Kesätyöpaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella www.miunpalvelut.fi/Lieksa/nuoriso (kirjautumista pankkitunnuksilla ei tarvita) tai kaupungin asiakaspalvelupisteestä saatavalla lomakkeella. Lomakkeen voi palauttaa os. Lieksan asiakaspalvelupiste, Moisionkatu 1, 81700 Lieksa tai asiakaspalvelu@lieksa.fi.

Tulostettava kesätyöhakemus (pdf)

Tiedustelut p. 04010 44008 tai 04010 44710.

 

Hakuaika alkoi 21.2. ja päättyi 22.3.2018 klo 15.00. Valituille ilmoitettiin huhtikuun puoliväliin mennessä.

Nuorten kesätyöt

Nuorten kesäseteli

Nuorten kesäseteli v. 2018
 

Nuorten kesäseteliin Lieksan kaupunki on varannut vuoden 2018 talousarvioon 15.000 € määrärahan. Yhden setelin arvo on 250 € eli kesäseteleitä voidaan myöntää 60 nuorelle. Seteli voidaan myöntää korkeintaan 19-vuotiaalle nuorelle. Alaikärajaa ei ole määritelty.

Kesäsetelin työnantajana voi olla lieksalainen yhdistys, yritys, järjestö tai säätiö (Y-tunnus oltava). Kesätöihin kesäsetelillä palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen ym. perheenjäsen. Yksityistaloutta, perhettä, kuntaa, kuntayhtymää, valtiota tai yksityistä henkilöä ei hyväksytä kesäsetelin työpaikaksi.

Nuori voi saada yhden kesäsetelin kesää kohden. Samoin yritys voi saman kesän aikana ottaa palvelukseen ainoastaan yhden nuoren, jolla on kesäseteli. Jos nuori on palkattu kaupungille kesätöihin, ei häntä voi palkata samana kesänä kesäsetelillä töihin.

Lisätietoja oheisista liitteistä (yleiset ohjeet, ohjeet työnantajalle ja nuorelle, kesätyösetelilomake).
Ohjeet ja kesäsetelilomakkeen voi noutaa Lieksan kaupungin asiakaspalvelupisteestä, os. Moisionkatu 1, 81700 Lieksa.

Liitteet:

- Kesätyösetelilomake

- Kesäseteli - yleiset ohjeet

- Kesäseteli - ohjeita nuorille

- Kesäseteli - ohjeita työnantajalle