Nuorten kesätyöt

Nuorten kesätyöt

Navigaatiovalikko

Nuorten kesäseteli

Nuorten kesäseteli v. 2019
 

Lieksan kaupunki on varannut vuoden 2019 talousarvioon nuorten kesäseteliin 15.000 € määrärahan. Yhden setelin arvo on 250 € eli kesäseteleitä voidaan myöntää 60 nuorelle. Seteli voidaan myöntää korkeintaan 19-vuotiaalle nuorelle. Alaikärajaa ei ole määritelty.

Kesäsetelin työnantajana voi olla lieksalainen yhdistys, yritys, järjestö tai säätiö (Y-tunnus oltava). Kesätöihin kesäsetelillä palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen ym. perheenjäsen. Yksityistaloutta, perhettä, kuntaa, kuntayhtymää, valtiota tai yksityistä henkilöä ei hyväksytä kesäsetelin työpaikaksi.

Nuori voi saada yhden kesäsetelin kesää kohden. Samoin yritys voi saman kesän aikana ottaa palvelukseen ainoastaan yhden nuoren, jolla on kesäseteli. Jos nuori on palkattu kaupungille kesätöihin, ei häntä voi palkata samana kesänä kesäsetelillä töihin.

Lisätietoja oheisista liitteistä (yleiset ohjeet, ohjeet työnantajalle ja nuorelle, kesätyösetelilomake).
Ohjeet ja kesäsetelilomakkeen voi noutaa Lieksan kaupungin asiakaspalvelupisteestä, os. Pielisentie 3, 81700 Lieksa.


Liitteet:

- Kesätyösetelilomake

- Kesäseteli - yleiset ohjeet

- Kesäseteli - ohjeita nuorille

- Kesäseteli - ohjeita työnantajalle

 

 

Nuorten kesätyöt