Navigaatiovalikko

LIeksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Yhteinen karttapalvelu otetaan käyttöön Lieksassa, Juuassa ja Ilomantsissa

Yhteinen karttapalvelu otetaan käyttöön Lieksassa, Juuassa ja Ilomantsissa

Lieksan kaupunki sekä Ilomantsin ja Juuan kunnat kehittävät yhteisen, kuntarajoista riippumattoman matkailua palvelevan karttapalvelun, jossa on kieliversiot (englanti, saksa, venäjä) ja kätevä mobiilikäytettävyys. Palvelun tavoitteena on saada samalle alustalle matkailupalveluita tarjoavat yritykset, reitistöt ja matkailijoita kiinnostavat tutustumiskohteet.  Kartalla – Matkailijan palvelut Vaara-Karjalassa -hanketta hallinnoi Vaara-karjalan Leader ry (1.1.2020 – 31.3.2021). Hankkeen avulla kartta-aineistot viedään palveluun, koulutetaan ylläpitäjiä, testataan palvelun toimivuutta ja lanseerataan palvelu käyttöön. Lisäksi tehdään tarvittava käännöstyö.

 

Hankkeen taustalla on kuntien rahoittama ja Vaara-Karjalan Leaderin 2019 syksyllä tekemä Kansallispuistosta kansallispuistoon -selvitys. Selvityksessä kartoitettiin Lieksan, Juuan ja Ilomantsin matkailuun liittyvät karttapalvelutarpeet, matkailuyritykset, reitistöt ja niihin liittyvä palveluvarustus sekä erilaiset tutustumiskohteet (maisemakohteet, historia- ja kulttuurikohteet).  

 

Matkailuun liittyvä tieto hankitaan tänä päivänä pääosin internetin kautta hyödyntäen pääsääntöisesti mobiililaitteita.  Hankkeessa karttapalvelu rakennetaan InfoGIS -paikkatietopalvelun pohjalle, joka on tällä hetkellä käytössä mm. Lieksassa, Kontiolahdella, Kainuun alueella ja Rukalla. Karttapalvelu on kustannustehokas, kun matkailua koskeva osa viedään samaan karttanäkymään kaikissa kunnissa. Kunnat hankkivat karttapalvelun itse ja voivat hyödyntää sitä monipuolisesti kunnan omiin tarpeisiin.

 

Kansallispuistojen lisääntyneet kävijämäärät antavat viitteitä siitä, että matkailijoita kiinnostavat Vaara-Karjalan alueella olevat reitistöt sekä luonto- ja kulttuurikohteet, joten niiden löydettävyyttä ja tunnettuutta halutaan edistää karttapalvelun avulla. Alueella on panostettu runsaasti eri kohteiden palveluvarustusten kehittämiseen ja ylläpitoon kuntien, erilaisten hankkeiden, yrittäjien ja vapaaehtoistyön voimin. Kartta-aineistoon otetaan mukaan selvityksen perusteella ne kohteet, joiden ylläpidosta huolehditaan asianmukaisesti ja joihin on saatu ylläpitäjiltä lupa karttapalveluun viemiseen. Retkeily- ja matkailupalveluyrittäjät ja palveluja tarjoavat yhdistykset pystyvät rakentamaan omaa palvelutarjontaansa reitistöjen ja matkailukohteiden ympärille.  Kaikilla alueen matkailupalveluita tarjoavilla yrityksillä on mahdollisuus tuoda kartalle omat kohteensa. 

 

Hankkeessa pidetään tärkeänä palvelun luomista siten, että ajantasaisten päivitysten jatkuminen tulevaisuudessa on turvattu. Palvelua toteutetaan yhdessä matkailutoimijoiden ja kuntien kanssa ja ylläpitovastuu jaetaan tarvittaessa useammalle toimijalle kunnissa siten, että kartalle voi tehdä tarvittaessa nopeita muutoksia esimerkiksi matkailuyhdistyksen toimesta. Yritysten ja yhdistysten sivut päivittyvät linkin kautta palveluun automaattisesti ja karttapohja päivittyy Maanmittauslaitoksen kartaston pohjalle rajapinnan kautta. Palveluntarjoajan kanssa rakennetaan ylläpitäjille päivityksen muistutusjärjestelmä, joka palvelee päivittämistä kesä- ja talvimatkailua varten. Palautejärjestelmän avulla puolestaan retkeilijät voivat lähettää tietoa suoraan palveluntarjoajalle tai kohteen ylläpitäjälle, mikä tukee reitistöjen ja palveluvarustuksen ajantasaisen tiedon päivittämistä.

 

 

Lisätietoja:

 

Mari Mustonen, hanketyöntekijä

Vaara-Karjalan Leader ry

mari.mustonen@lieksa.fi

040 104 4907   

                       

Hannele Pyykkö, toiminnanjohtaja

Vaara-Karjalan Leader ry

hannele.pyykko@lieksa.fi

040 104 4905  

 

Susanna Saastamoinen, elinvoimajohtaja

Lieksan kaupunki

susanna.saastamoinen@lieksa.fi

040 104 4009