Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunki valmistautuu talousarviossa hyvinvointialueiden tuomiin taloudellisiin muutoksiin

Lieksan kaupunki valmistautuu talousarviossa hyvinvointialueiden tuomiin taloudellisiin muutoksiin

Lieksan kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2022 luo pohjaa tulevien hyvinvointialueiden aiheuttamille muutoksille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirtyessä vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille aiheuttaa se suuria muutoksia kuntien verorahoitukseen ja sen rakenteeseen. Kunnilta poistuvat sote-toimintoihin liittyvät kustannukset ja väestön ikääntymisestä johtuva kustannusten kasvupaine, mutta toisaalta myös rahoituksesta leikataan näitä kustannuksia vastaava osuus. Kunnallisveroprosenttia pienennetään noin 12,4 prosenttiyksiköllä ja yhteisöveron jako-osuutta kolmanneksella.

Kunnista siirtyvien tulojen ja menojen välistä erotusta ja kunnan taloudellisen tasapainon muutosta pyritään pienentämään lisäämällä valtionosuuteen tasauselementtejä, jotka pienenevät asteittain vuoteen 2027 asti. -Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton tekemien laskelmien mukaan esimerkiksi Lieksan kaupungin valtionosuudet ja verotulomenetysten kompensaatiot ovat talousarviovuonna 2022 ovat 4.067 euroa asukasta kohti. Vuonna 2023 tasaus on laskelman mukana 764 euroa/asukas, ja vuonna 2027 summa on 569 euroa, tulevia muutoksia kuvailee Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.

Kunnille jäävien palvelujen turvaamiseksi murrosvaiheessa keskeistä on talouden pitäminen hyvässä kunnossa. Lieksan kaupunki on päässyt lähtemään talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun vakaasta taloudellisesta tilanteesta. Talousarvio on laadittu niin, että myös tulevien vuosien valtionosuuksien laskennan pohjana olisi mahdollisimman hyvä tasapainotila, ja kaupunki pystyy tuottamaan kuntalaisille hyvätasoiset palvelut sote-uudistuksen jälkeenkin.

Tavoitteena ylijäämäinen tulos

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen toimintakate on -74,5 miljoonaa euroa, vuosikate 8,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 5,0 miljoonaa euroa. Myös taloussuunnitelman vuosien 2023 ja 2024 tulokset ovat positiivisia, 4,8 ja 3,5 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelman mukaan kaupungin ei tarvitse ottaa uutta pitkäaikaista lainaa, ja lainakanta pienenee talousarviovuoden aikana 3,3 miljoonaan euroon, mikä on 317 euroa asukasta kohti. Vuoden 2024 lopussa lainaa on taloussuunnitelman mukaan 1,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 suurimmat investoinnit Lieksassa ovat katujen perusparannushankkeet, joilla mahdollistetaan uuden sote-keskuksen rakentaminen keskustaan sekä yritysinvestoinnit Vehkakankaan alueelle. Suunnitelmavuosien investoinneissa on mukana Pielisen museon päärakennuksen peruskorjaus, urheilukentän kunnostus ja Mähkönsillan rakentaminen.

Toiminnallisissa tavoitteissa kaupungin kärkenä on elinvoiman edistäminen työvoiman saatavuuden parantamisella, strategisilla maanhankinnoilla sekä kaavoituksella. Hyvinvoinnin palvelutuotantoa joudutaan sopeuttamaan vähentyneistä asiakasmääristä johtuen. Tavoitteena on kuitenkin parantaa palveluiden laatua sekä edistää kuntalaisten terveyden ja hyvinvointia.

Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet on laadittu voimassa olevan kaupungin strategian ja talousarviovuodelle vahvistetun toimenpideohjelman pohjalta. Syksyllä toimintansa aloittanut kaupunginvaltuusto päivittää kaupungin strategian kevään 2022 aikana.

 

"Kuvassa taulukko kaupunginjohtajan talousarvioesityksen luvuista vuodelle 2022"

Lieksan kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2022

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

p. 040 1044 001 / jarkko.maattanen@lieksa.fi

 

Johanna Tähkiö, hallintojohtaja

p. 040 1044 020 / johanna.tahkio@lieksa.fi

Ilmakuva Lieksan keskusta-alueesta.